W zakładce „Oceny” możesz sprawdzić swoje osiągnięcia na zajęciach. Widok zakładki zawiera kolumny z :

  • uzyskaną oceną, obok oceny podana jest także maksymalna jej wartość,
  • wagą – ustalaną dla oceny przez lektora – domyślnie wyliczana jest średnia ważona,
  • datą wystawienia oceny.

W wierszach wyświetlane są kategorie ocen np. odpowiedź, test itp. Nad tabelą z ocenami znajduje się wynik procentowy oraz pasek obrazujący wynik w graficzny sposób.

Dodatkowo, dzięki funkcji „Drukuj” masz możliwość wydrukowania  swoich ocen.

oceny kursant

Przy pomocy przycisku „Historia” wyświetl  swoją historię w szkole. Historia kursanta zawiera informacje na temat grup na temat Twoich aktualnych i dawnych grup, ocen, oraz frekwencji. Dostępne są tu także notatki, które sporządził lektor.

historia kursanta

Aby wyświetlić ponownie widok ocen, kliknij w przycisk „Wróć”.