Po za wyświetlaniem zajęć w układzie listy, Platforma LangLion, umożliwia Ci  wyświetlenie zajęć w postaci grafiku. Aby wyświetlić grafik, przejdź do zakładki „Zajęcia/Kalendarz”.

W zakładce tej dostępne są przyciski, umożliwiające zarządzanie datami:

  • przycisk „Dzisiaj” ustawia widok w aktualnym dniu,
  • przyciski „<„, „>” służą do przełączania widoku tygodniowego w przód i wstecz,
  • ikona kalendarza umożliwia Ci wybór dowolnego tygodnia w roku,

Dodatkowo, możesz wydrukować swój kalendarza zajęć a także pomniejszyć lub zwiększyć widok kalendarza.

kalendarz operowanie czasem

Zajęcia na kalendarzu mają postać bloków i każdy z nich ma swoje menu „Zobacz szczegóły”. Blok zajęć składa się z  nazwy zajęć oraz lektora prowadzącego.

szczegóły

Po kliknięciu w menu zajęć, możesz wybrać opcję „Pokaż szczegóły”, aby wyświetlić informacje dodane do lekcji.

szczegóły zajeć

Dodatkowo, bok zajęć może być oznaczony na wypadek sprawdzenia obecności przez lektora – informacja „Sprawdzono obecność”

informacja o sprawdzonej obecności