Panel kursanta poza ocenami, obecnościami, tematami zajęć, pracami domowymi, umożliwi Ci wgląd w Twoje płatności za kurs, na który uczęszczasz.

Panel składa się z następujących zakładek

 • Strona główna,
 • Oceny,
 • Zajęcia,
 • Obecność,
 • Wiadomości,
 • Rozliczenia

oraz modułów

 • E-learning,
 • Medioteka.

Aby zalogować się do panelu Platformy LangLion, użyj loginu i hasła, które zostały ci przekazane przez szkołę.

W górnym prawym rogu strony znajdziesz belkę a na niej następujące funkcje:

 • powiadomienia (dotyczą one zdarzeń w obrębie grupy, do której uczęszczasz, np. zmiany planu zajęć),
 • opcja zmiany języka interfejsu,
 • opcja wylogowania.

Z kolei klikając w przycisk z nazwą użytkownika, masz dostęp do następujących opcji:

Klikając w przycisk z nazwą użytkownika, masz dostęp do funkcji:

 • Profil – możliwość podglądu twoich podstawowych danych zamieszczonych w profilu,
 • Edytuj profil – opcja pozwalająca na wprowadzanie zmian w profilu. Tu możesz wprowadzać zmiany adresu e-mail, edytować numer telefonu, zaznaczyć lub odznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych. Zmiana zgody na przetwarzanie danych związanych z umową może być dokonana tylko w sekretariacie szkoły. Jeśli masz jakieś zastrzeżenia lub uwagi skontaktuj się z pracownikiem szkoły.
 • Zmiana hasła – dzięki tej opcji zmienisz swoje hasło do konta
 • Opcje powiadomień  – dzięki niej zdefiniujesz jaki rodzaj powiadomień zgadzasz się otrzymywać od szkoły,
 • Historia logowania – możliwość podglądu listy logowań do konta. Wyświetlona zakładka przedstawia datę logowania, numer IP, z którego nastąpiło logowanie oraz status czy logowanie było udane czy też nie.
belka górna

Strona główna  – zakładka wyświetlana domyślnie po zalogowaniu, zawiera następujące pola:

„Najbliższe zajęcia”

najbliższe zajęcia

W tym miejscu, możesz szybko podejrzeć ostatnie i nadchodzące zajęcia, sprawdzić dodane do zajęć szczegóły oraz informacje na temat statusów  ( np.: zajęcia odwołane lub obrabiane). Kliknij w opcję „Kalendarz” aby wyświetlić tygodniowy plan zajęć Twojej grupy.

„Wiadomości”

wiad ocen

W tym polu wyświetlane są wiadomości systemowe otrzymane od innych użytkowników. Przy pomocy przycisku Utwórz wiadomość możesz wysyłać wiadomości w obrębie Platformy LangLion.

Jak wysłać wiadomość? 

To łatwe, wystarczy, że

1. Klikniesz w przycisk Utwórz wiadomość.

2. Wybierz odbiorców wiadomości, klikając w przycisk Książka odbiorcza. Po wybraniu odbiorcy, kliknij w Zamknij.

odbiorcy wiadomosci

3. Wpisz temat wiadomości oraz jej treść. Tekst wiadomości możesz redagować przy pomocy opcji edytora tekstu.

4. Chcesz dodać plik do wiadomości – skorzystaj z opcji „Dodaj załącznik”.

5. Aby zakończyć kliknij Wyślij

wiadomości

„Najnowsze oceny”

W tym oknie wyświetlone będą ostatnio uzyskane oceny.

panel kursanta główna oceny new

„Statusy obecności” oraz „Kalendarz nieobecności”

Statusy obecności definiowane są przez administratora Platformy LangLion. Nadawane są przez lektora podczas sprawdzania obecności kursantów na zajęciach. W oknie Statusy obecności możesz szybko sprawdzić ilość nieobecności oraz spóźnień. Informacje te wyświetlane są również w wersji graficznej w oknie Kalendarz nieobecności.

statusy i kalendarz obecności

„Aktualności”

W oknie „Aktualności” znajdują się informacje zamieszczone przez administratora. W tym miejscu mogą być wyświetlane informacje na temat konkursu w szkole, ogłoszenia organizacyjnego itp. Pojedyncze ogłoszenie zawiera tytuł, treść oraz datę publikacji.

aktualności

„Harmonogram”

Okno „Harmonogram” zawiera informacje dotyczące dni wolnych i świąt. Pozycje harmonogramu wprowadzane są przez administratora Platformy LangLion.

Przeglądaj kolejne strony harmonogramu przy pomocy przycisków „<„ , „>”. Możesz także podejrzeć minione wydarzenia w harmonogramie poprzez opcję „Pokaż minione wydarzenia”.

harmonogram kursant