Dzięki zakładce „Wiadomości” masz możliwość komunikacji z innymi użytkownikami Platformy LangLion. Zakładka ta przypomina budową skrzynkę odbiorczą.

Masz dostęp do następujących zakładek skrzynki odbiorczej:

  • „Wiadomości odebrane” (tu wyświetlają się wiadomości przysłane do Ciebie),
  • „Wysłane”,
  • „Kosz” ( wiadomości przeniesione z zakładki „Wiadomości odebrane” oraz wiadomości z listy z zakładki „Wysłane”).
wiadomości kursant

Przy pomocy przycisków:

  • „Odpowiedz”  wyślij wiadomość zwrotną do nadawcy. Wyświetlone zostanie okno tworzenia wiadomości, w którym z książki adresowej już będzie wybrany odbiorca.
  • „Przekaż dalej” prześlij otrzymaną wiadomość do innego użytkownika lub użytkowników,
  • „Usuń” przenieś wiadomość do kosza.

Chcesz zaoszczędzić czas i przenieść większą ilość wiadomości do kosza? Zaznacz kilka pozycji wiadomości i kliknij w funkcję „Zaznaczone”  a następnie wybierz „Usuń”.

Możesz zwiększyć ilość wyświetlanych wiadomości . Dostępne ilości to 10, 20 oraz 50 wiadomości.

Skorzystaj z opcji „Drukuj”, jeżeli chcesz wydrukować wybraną wiadomość.

Jak wysłać wiadomość?

To nie trudne, kliknij w przycisk „Utwórz wiadomość”.

Pojawiło się okno tworzenia wiadomości. Wybierz zatem kolegę, lektora lub administratora , do którego chcesz wysłać wiadomość. W tym celu, kliknij w przycisk „Książka adresowa”. Odbiorcę wybierz w właściwego folderu(Administracja, Lektorzy, Grupy) i następnie zaznacz pole wybory przy użytkowniku. W celu zamknięcia książki adresowej, kliknij  w przycisk „X” lub „Zamknij”.

utwórz wiadomość

Wpisz temat wiadomości oraz jej treść. W razie potrzeby, możesz skorzystać z edytora tekstowego, dzięki któremu między innymi pogrubisz lub pochylisz czcionkę wiadomości. Dodaj plik do wiadomości, korzystając z opcji „Dodaj załącznik”. Aby wysłać wiadomość, kliknij w „Wyślij”.