Twój lektor założył lekcje online i chcesz do niej dołączyć?

Nic trudnego, po zalogowaniu się na konto, na stronie głównej w sekcji „Kolejne zajęcia”, przy odpowiedniej lekcji kliknij w przycisk „Dołącz”.

Możesz też przejść do zakładki Zajęcia i wybrać lekcję z listy.

dołączanie do lekcji online nowy panel

Zanim rozpoczniesz uczestnictwo w lekcji online, pojawi się kreator, który umożliwi Ci sprawdzenie Twojego sprzętu. W zależności od charakteru Twojego uczestnictwa w lekcji, masz do wyboru następujące opcje:

  • „Używam mikrofonu” – kliknij, jeżeli korzystasz z mikrofonu. Po za słuchaniem, umożliwi Ci to wypowiadanie się podczas lekcji.
  • „Tylko słucham” – kliknij, jeżeli nie posiadasz mikrofonu i opcja ta umożliwi Ci jedynie odsłuch lekcji.
nowe online audio

Jak poprawnie ustawić mikrofon? 

Kreator umożliwi Ci to w prosty sposób. Kliknij w opcję „Uzywam mikrofonu”  i postępuje według wyświetlonych wskazówek.

Jeżeli podczas testu usłyszysz głos w słuchawkach, kliknij „Tak” i dołącz do lekcji on-line. Jeśli dźwięk nie był słyszalny, kliknij w „Nie” i sprawdź dalsze ustawienia sprzętu.

test mikrofonu

Po wybraniu opcji „Nie”, istnieje możliwość zweryfikowania poprawności aktualnej konfiguracji mikrofonu na komputerze.

Konfigurując mikrofon pod kątem lekcji online, istnieje możliwość wyboru zasobów sprzętowych, dostępnych na komputerze, regulacji wzmocnienia mikrofonu w celu polepszenia jakości nagrywania. Klikając w przycisk „Odtwórz dźwięk”, istnieje możliwość odsłuchu nagrania w celu sprawdzenia działania słuchawek.

Jeśli wszystko działa poprawnie, kliknij „Ponów”, powiedz kilka słów i potwierdź, że słyszysz dźwięk.

nowe online ustawienia audio

Teraz widzisz przed sobą pełny panel lekcji online.

Po lewej stronie ekranu znajdziesz listę uczestników, czat, notatki. Środkowa część ekranu to pole z tablicą. Nad nią widnieje informacja o szczegółach prowadzonej lekcji oraz przycisk nagrywania (lektor może nagrywać lekcję jeśli wszyscy wyrażą zgodę). Pod tablicą znajdziesz opcje włączanie/wyłączanie audio oraz włączanie/wyłączanie kamery. W górnym prawym rogu znajdziesz menu ustawień.

online strona główna kursant

Jak udostępnić obraz z kamery?

Kliknij przycisk „Dołącz wideo”, zezwól na dostęp strony do kamery (jeśli wcześniej nie zaznaczałeś takiego zezwolenia), ustaw wybraną kamerę i jakość obrazu i naciśnij „Rozpocznij udostępnianie”.

Obraz z kamery będzie widoczny nad tablicą.

 

dołącz wideo kursant
ustawienia kamery kursant

Co oznacza pusta kartka na środku ekranu?

Stanowi ona główną część panelu lekcji online. Obszar ten to tablica po której lektor może pisać, rysować. Lektor może udostępnić ci tablicę i wtedy po prawej jej stronie pojawi się pasek z narzędziami.

Jeśli lektor korzysta z prezentacji lub udostępnia inne materiały, np. film, wyświetlą się one właśnie w miejscu tablicy.

Lektor może oznaczyć prezentację jako dostępną do pobrania. Możesz wtedy ściągnąć na swój komputer plik z prezentacją.

 

tablica kursant
okno prezentacji

Jeśli lektor korzysta z opcji zadawania pytań za pomocą ankiety, napisze on pytanie lub wyświetli je na prezentacji a następnie w prawym dolnym rogu pojawi się okno z odpowiedziami. Wybierz prawidłową odpowiedź poprzez kliknięcie w odpowiedni wariant.

ankieta lekcja online

Czy podczas lekcji online uczestnicy mają możliwość wzajemnej komunikacji?

Oczywiście, oprócz komunikacji przy pomocy mikrofonu i kamery, uczestnicy mogą pisać do siebie wiadomości i służy do tego pole „Czat publiczny”.

Chcesz wysłać wiadomość do wszystkich uczestników, bądź do kolegi lub koleżanki?

To proste, wystarczy że w skorzystasz z opcji Czat publiczny, wpiszesz treść swojej wiadomości i klikniesz Enter lub ikonkę strzałki. Twoja wiadomość zostanie doręczona do wszystkich uczestników.

czat kursant

Aby wysłać wiadomość do wybranej osoby, kliknij w wybranego uczestnika, z którym chcesz się skontaktować i wybierz opcję „Rozpocznij prywatny czat”.

prywatny czat kursant

Jeżeli litery konwersacji w czacie są zbyt małe, w prosty sposób możesz zmienić rozmiar czcionki i także masz możliwość włączenia powiadomienia głosowego, gdy otrzymasz wiadomość na czacie.

Aby dokonać zmian w ustawieniach przejdź do menu aplikacji.

menu online kursant
nowe online ustawienia aplikacji

Opcja „Wspólne notatki” znajduje się w panelu po lewej stronie ekranu. Notatki mogą być dodawane przez każdego uczestnika lekcji. Notatki można następnie pobrać jako plik.

notatki lekcje online

Istnieje możliwość pracy w grupach podczas lekcji online. Nauczyciel może przydzielić ci zadanie i podzielić uczestników na podgrupy. Gdy to zrobi, zobaczysz powiadomienie z pytaniem, czy chcesz dołączyć do pokoju podgrupy.

Po zaakceptowaniu zaproszenia, pokój podgrupy otworzy się w nowej karcie.

dołącz do podgrupy online

NOWE OPCJE PO AKTUALIZACJI

Dodana została opcja wyciszenia mikrofonu. Jeśli go używasz podczas lekcji masz teraz opcję jego wyciszenia, bez konieczności wyłączania dźwięku i ponownego dołączania mikrofonu. Wystarczy, że klikniesz na ikonę mikrofonu pod tablicą na głównej stronie. Aby wyłączyć wyciszenie, kliknij przycisk ponownie.

Możesz także kliknąć na swoje nazwisko na liście uczestników i wybrać opcję „Wycisz uczestnika” lub „Wyłącz wyciszenie uczestnika”.

Prowadzący spotkanie ma opcję wyciszenia wszystkich uczestników. Ikonka mikrofonu przy nich zaświeci się na czerwono. Abyś mógł znowu skorzystać z mikrofonu, wyłącz wyciszenie samodzielnie. Prowadzący nie może tego za ciebie zrobić. Ma to szczególne znaczenie, gdyż nikt nie powinien włączać Twojego mikrofonu zdalnie.

opcja wyciszenia kursant
wyłącz wyciszenie kursant

Wymagania sprzętowe

Jeśli chodzi o jakość dźwięku czy obrazu, wpływ na to ma przede wszystkim jakość połączenia internetowego. Biorąc pod uwagę używane w module technologie, minimalne wymagania dla użytkownika to 0,5 Mb/s przesyłania i 1 Mb/s pobierania. Jeśli w sesji uczestniczy więcej osób i każdy używa kamery i mikrofonu, wartości te powinny być odpowiednio większe. Dla prezentera (lektor) zalecana jest możliwie jak najwyższa wartość przesyłania, szczególnie gdy korzysta z opcji udostępniania ekranu (minimum 1 Mb/s przesyłania). Zalecamy też korzystanie z przeglądarek Firefox i Chrome, ponieważ w przypadku wolniejszych połączeń zachowują lepszą jakość dźwięku. Na czas lekcji, użytkownicy powinni wyłączyć dodatkowo uruchomione, nieużywane karty przeglądarki lub programy/aplikacje, których praca w tle może wpływać na jakość połączenia.
Użytkownik może mieć bardzo dobre doświadczenia z internetem bezprzewodowym, ale jeśli inni usłyszą, że jego dźwięk jest zakłócony lub zmieniony, użytkownik może albo zbliżyć się do routera, wypróbować inną sieć bezprzewodową, albo (najlepiej) podłączyć się kablem bezpośrednio do routera. Korzystanie z publicznego WiFi nie zawsze jest najlepsze ponieważ może być niewystarczające do transmisji audio lub wideo w czasie rzeczywistym.

Zalecane jest korzystanie z urządzeń o co najmniej dwurdzeniowym procesorze i pamięci 2 GB RAM. Zalecamy dowolny system operacyjny zdolny do uruchamiania najnowszych wersji przeglądarek.

W przypadku urządzeń mobilnych, lekcje online dostępne są dla wersji iOS 12.2 i nowszej (Safari mobile) oraz Android 6.0 i nowszej (Chrome mobile). Rekomendowane mobilne połączenie internetowe to 4G LTE (minimum 3G). Przy korzystaniu z urządzenia mobilnego także zalecane jest zamknięcie aplikacji, które działają w tle).

W przypadku korzystania z przeglądarki Safari na MAC OS, opcja udostępniania ekranu nie jest wspierana.

Prowadzący zajęcia ma możliwość ich nagrywania. Nagranie rejestruje wszystkie opcje lekcji, czyli podgląd z kamer, czat, dźwięk i prezentację.

Nagranie przetwarzane jest przez ok. 24 godziny i dostępne do odtworzenia po kliknięciu przycisku „Odtwarzanie”. Przycisk ten pojawia się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie przed rozpoczęciem lekcji widoczny jest przycisk „Dołącz”.

Jeśli lekcja nie jest nagrywana, pojawi się komunikat „Brak nagrania”.

Nagranie nie może być pobrane w formie pliku. Można je jednak wielokrotnie odtwarzać.

Pamiętaj, że Twoja szkoła może prowadzić lekcje online przy użyciu innego narzędzia, np.: ClickMeeting. Możesz dołączyć do takich lekcji w ten sam sposób, klikając przycisk „Dołącz”, ale panel będzie wyglądał inaczej. Ponadto inne narzędzia mogą wymagać pobrania oprogramowania Java i włączenia programu Adobe Flash Player. Jeśli nie wiesz, jak prowadzone są lekcje, skontaktuj się ze swoim nauczycielem lub administracją szkoły.