Czym jest generator zajęć?

To z pozoru skomplikowane narzędzie, które umożliwia Ci automatyczne zarządzanie zajęciami grupy: układanie zajęć, wprowadzanie masowych zmian w zajęciach grupy, a także zmian w stawce lektora.

Przewodnik dostępny również w formie wideo.

 

W jaki sposób wygenerować zajęcia w grupie? 

To proste, w tym celu:

1. Kliknij w zakładkę „Grupy”.

2. Wybierz odpowiednią grupę.

3. Przejdź do zakładki „Generator zajęć”.

4. Wybierz przycisk „Dodaj zajęcia”.

5. Edytując zajęcia masz możliwość:

 • skopiowania konfiguracji innych zajęć grupy, zdefiniowanych w generatorze.
  – Ponowne uzupełnianie formularza edycji zajęć staje się mozolne? Sprawdź tę funkcję. Skopiuj ustawienia z zajęć poprzednich i zmień jedynie dzień lub godzinę zajęć.
 • wyboru nazwy zajęć (nazwy zajęć definiowane są przez administratora w ustawieniach sekretariatu),
 • przypisania lektora prowadzącego zajęcia, możesz nawet przypisać więcej niż jednego lektora do danych zajęć (po dodaniu pierwszego kliknij  przycisk „Dodaj lektora” i wprowadź dane drugiej osoby),
 • przypisania stawki lektora za zajęcia,
 • wyboru sali,
 • ustawienia dnia, w którym będą odbywały się zajęcia,
 • ustalenia długości lekcji,
 • wprowadzenia długości przerwy.
  – Przerwa ma jedynie charakter informacyjny i nie ma wpływu na rozliczenie lektora i kursanta.

6. Po ukończeniu edycji zajęć, kliknij „Zapisz i zamknij”.

Dodatkową funkcjonalnością generatora zajęć jest sprawdzanie dostępności lektorów i sal.

W jaki sposób sprawdzić dostępność lektora i sali?

To nic trudnego, przejdź do zakładki „Sprawdź dostępność” i zaznacz odpowiednią właściwość w celu sprawdzenia, czy dostępni są lektorzy, lektorzy z językiem, kwalifikacją lub specjalizacją.

Podobnie możesz postąpić, aby sprawdzić dostępność sali. Po kliknięciu przycisku „Sprawdź dostępność”, system wyszuka i automatycznie przypisze wolnego lektora i salę do zajęć w grupie.

Co kryje zakładka „Ustawienia niestandardowe”?

Zakładka ta umożliwia dodatkowe zarządzanie zajęciami w grupie. Korzystając z tej zakładki możesz:

 • wprowadzić datę rozpoczęcia i zakończenia wybranych zajęć. Możesz ułożyć zajęcia np. w pierwszym miesiącu trwania kursu,
 • określić liczbę konkretnych zajęć,
 • wybrać cykliczność generowania zajęć – co jeden, dwa, trzy lub cztery tygodnie,
 • oznaczyć lekcje jako zajęcia on-line.

Po zapisaniu zmian, lista zajęć z generatorze wygląda następująco. Teraz możesz wygenerować zajęcia.

Gotowe, zajęcia zostały ułożone. Pod generatorem wyświetlany jest graficzny plan zajęć.

Jak wygenerować lekcje, jeśli odbywają się one kilka razy w tygodniu?

W generatorze zajęć możesz dodać więcej niż jedne zajęcia. W tym celu uzupełnij dane lekcji zgodnie z instrukcją powyżej i ponownie kliknij „Dodaj zajęcia”. Uzupełnij dane kolejnych zajęć i zapisz je. Powtarzaj, aż stworzysz odpowiedni szablon, na podstawie którego, system ułoży plan.

Generator wprowadza zmiany do wszystkich zajęć z wyjątkiem zajęć modyfikowanych.

Czym są zajęcia modyfikowane?

Na modyfikację zajęć przypada zarządzanie nimi – sprawdzenie obecności na zajęciach, uzupełnienie szczegółów zajęć, a także ich edycja pod kątem np. zmiany ich długości, terminu, lektora itd.

 

Generator przenosi zmiany do zakładki  „Lista zajęć”.  W zakładce tej dostępna jest lista chronologicznie ułożonych lekcji  i informacji, które ich dotyczą. Widoczny jest numer zajęć w aktualnie wyświetlonym przedziale czasowym, nazwa, lektor, który będzie prowadził zajęcia, daty oraz godziny zajęć.

W jaki sposób zarządzać listą zajęć?

To bardzo łatwe, możesz wyświetlać zajęcia w różnych zakresach czasowych. Poza własnym zdefiniowaniem zakresu czasowego, masz możliwość wybrania standardowego zakresu:

 • zakres dat trwania grupy,
 • poprzedni miesiąc,
 • bieżący miesiąc,
 • następny miesiąc,
 • poprzedni tydzień,
 • bieżący tydzień,
 • bieżący rok.

Platforma LangLion informuje Cię o liczbie zajęć, przypadających w wybranym zakresie czasu.

Kilku Twoich kursantów uczęszcza na zajęcia po umówieniu z lektorem?

Możesz dodawać lekcje ręcznie.

Jak tego dokonać? Kliknij w przycisk „Dodaj jedną lekcję”.

W formularzu edycji lekcji możesz:

 • wybrać konfigurację zajęć zapisanych w generatorze i wprowadzić zmiany lub wprowadzić zupełnie inne właściwości lekcji,
 • przypisać lektora,
 • sprawdzić dostępność lektorów i sal,
 • przypisać salę do lekcji,
 • ustalić stawkę lektora,
 • wprowadzić datę lekcji,
 • wprowadzić godzinę lekcji i czas jej trwania,
 • podać długość przerwy – informacja ta nie ma wpływu na zmianę długości trwania lekcji,
 • oznaczyć dodaną lekcję, jako zajęcia on-line,
 • nadać status dodanej lekcji.

Wybierz przycisk Zapisz i zamknij” . Gotowe, nowa lekcja została dodana i oznaczona ikoną żółtego trójkąta, jako modyfikowana.

Do czego służą ikony, znajdujące się przy każdej lekcji?

Ikony te umożliwiają Ci zarządzanie poszczególnymi zajęciami na liście. Dzięki nim masz możliwość:

 • nadania lub usunięcia statusu zajęć w celu oznaczenia ich na liście – statusy definiowane są przez administratora w zakładce „Statusy zajęć”,
 • edycji lekcji – możesz modyfikować wybraną lekcję, np. ustawiając ją jako lekcję online,
 • usunięcia pojedynczej lekcji. Jeśli, np. dodałeś pojedynczą lekcję, ale popełniłeś błąd lub chcesz ją usunąć, skorzystaj z ikony kosza. Pamiętaj, że jeśli usuniesz nią lekcję utworzoną przez generator, to po ponownym przegenerowaniu planu ona znowu będzie widoczna na liście. Jeśli chcesz usunąć taką lekcję całkowicie, użyj statusu „Pomiń datę”.

Chcesz usunąć kilka pozycji z listy zajęć?

Oczywiście istnieje taka możliwość i aby tego dokonać, zaznacz kilka lekcji na liście lub kliknij w pole „Zaznacz wszystkie”. Istnieje także możliwość edycji lub usunięcia większej ilości zajęć na liście. W pierwszej kolejności należy je zaznaczyć na liście. Następnie, kliknij w przycisk „Usuń”.

Możesz także zaznaczyć i edytować zajęcia o tych samych właściwościach, np. wszystkie lekcje z konkretnym lektorem lub w tym samym dniu.

Jak to zrobić?

To nic trudnego, wystarczy, że skierujesz kursor myszy na wybraną właściwość lekcji tak, aby pojawił się komunikat „Kliknij, aby zaznaczyć podobne”. Po kliknięciu zostaną zaznaczone lekcje z tym atrybutem.

Po zaznaczeniu lekcji na liście kliknij w przycisk „Edytuj”, aby wyświetlić masową edycję lekcji.

Okno edycji masowej podzielone jest na dwie zakładki – „Formularz”, gdzie dostępne są właściwości, które możesz edytować. Domyślnie są one zablokowane, jednakże możesz odblokować te właściwości, które chcesz edytować. Kliknij w ikonę kłódki, wprowadź zmiany i zapisz je.

Gotowe, zmiany zostały wprowadzone do wybranych zajęć.

Zakładka „Lista lekcji” wyświetla wszystkie zajęcia, które zostały zaznaczone.

Zwróć uwagę, że generator reaguje na modyfikacje zajęć, wyświetlając stosowny komunikat. W przypadku, np. usunięcia lekcji, pojawi się zapytanie czy chcesz wygenerować nową. Jeśli zmienisz czas trwania jednej lekcji, system również zapyta czy dodać nową. Generator zawsze dąży do spełnienia zapisanych w nim warunków.

Zobacz też nasz poradnik „Jak usuwać lekcje w grupie?”

W przypadku gdy chcesz usunąć z generatora jakieś zajęcia, skorzystaj z ikony kosza, znajdującej się po prawej stronie. Pamiętaj, że system nie zezwoli na usunięcie z niego zajęć, jeśli zostały one zmodyfikowane na liście lekcji, czyli np. została sprawdzona obecność, uzupełnione szczegóły zajęć, itp. Po zakończeniu edycji zajęć w generatorze, należy przegenerować listę lekcji.