Dodatkową funkcjonalnością Platformy LangLion jest możliwość integracji z zewnętrznym modułem GoToMeeting, producenta Citrix.

Czym jest i co umożliwia moduł Citrix GoToMeeting?

GoToMeeting to narzędzie przeznaczone do prowadzenia lekcji on-line. Umożliwia ono tworzenie spotkań dla kursantów i lektorów w celu przeprowadzenia zajęć. Dzięki temu narzędziu, użytkownicy mogą uczestniczyć w zajęciach, bez wychodzenia z domu.

Jak korzystać z GoToMeeting?

Integracja Platformy LangLion z narzędziem jest prosta. W pierwszej kolejności, załóż konto na stronie producenta i wykup konta prezentera.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie GoToMeeting

 

Konto prezentera może być wykorzystywane wyłącznie przez jednego lektora. Masz możliwość przekazywania konta prezentera lektorom. Nie jest możliwe prowadzenie lekcji on-line przez dwóch lektorów w jednym czasie, przy użyciu jednego konta prezentera.
Oczywiście, można zakupić kilka kont prezenterskich.

Aby zintegrować Platformę LangLion z modułem Citrix GoToMeeting: 

  1. Wejdź w zakładkę „Ustawienia” w module „Sekretariat” i „Lekcje online”
  2. Wybierz z listy rozwijanej GoToMeeting i kliknij „Zapisz”.
  3. Kliknij w „Dodaj konto” aby przejść do opcji logowania i zapisania danych zarejestrowanego w GoToMeeting konta. Jeśli jest ich więcej, dodawaj je po kolei.

Po wykupieniu kont prezenterskich, możesz nadawać je lektorom. W tym celu, wystarczy, że wejdziesz w edycję lektora.

Następnie, wyświetl zakładkę „Dodatkowe informacje” i w polu „Używane konto GoToMeeting”, wybierz konto prezentera.

Gotowe, konto zostało wykupione i przydzielone lektorowi. Teraz możesz założyć lekcję on line w systemie.

Jak założyć lekcję on-line?

To nie trudne i wystarczy, że wejdziesz  na listę zajęć określonej grupy oraz edytujesz wybraną lekcję.

W formularzu edycji lekcji, zaznacz opcję „Lekcja dostępna on-line” i zapisz zmiany.

Gotowe, lekcja on-line została założona. Zaloguj się do niej.

W jaki sposób zalogować się do lekcji on-line?

Z poziomu konta lektora, kliknij w przycisk  „Dołącz”, wyświetlany przy zajęciach w oknie „Najbliższe lekcje on-line” , na stronie głównej.

Lekcja on-line została uruchomiona. Na ekranie pojawia się niewielkie okno, umożliwiające zarządzanie lekcją on-line.

W nagłówku okna, dostępne jest menu, posiadające nazwę programu. Po kliknięciu w nie, możesz  między innymi edytować swój adres e-mail, zmienić nazwę konferencji, zmienić języka wyświetlania, skorzystać z pomocy czy też przetestować dźwięk.

Dodatkowo, masz możliwość zarządzania oknem lekcji on-line, a także jego zamknięcia.

Program, po zminimalizowaniu, będzie wyświetlany w uproszczonej postaci.

Przedstawiamy funkcje poszczególnych sekcji w programie Citrix GoToMeeting.

Główna cześć panelu, zawiera trzy podstawowe opcje, które umożliwiają Ci:

  • włączenie lub wyłączenie mikrofonu,
  • udostępnienie lub wyłączenie udostępniania pulpitu,
  • udostępnienie lub wyłączenie udostępniania kamery.

Dodatkowo, wyświetlana jest informacja o osobie, która w obecnej chwili zabrała głos.

W sekcji zakładce „Audio”, wyświetlany jest stan emisji i rejestrowania głosu, masz możliwość wyboru zainstalowanego na komputerze sprzętu, który ma być wykorzystywany do prowadzenia lekcji on-line.

Z poziomu zakładki „Audio” przetestuj komponenty sprzętowe, których używasz do prowadzenia lekcji. Możesz także skorzystać z wsparcia dotyczącego dźwięku, przy pomocy funkcji „?”.

Dodatkowo, istnieje możliwość użycia telefonu komórkowego w celach prowadzenia konferencji on-line.

W zakładce „Screen”, dzięki opcji „Start sharing my:” masz możliwość, oprócz udostępnienia swojego pulpitu, wyboru treści do udostępnienia, którą wyświetlasz aktualnie na ekranie. Udostępnić możesz np. stronę internetową, program lub folder.

Dodatkowo, istnieje możliwość zmiany prezentera w lekcji on-line a także udostępnienia klawiatury i myszy wszystkim uczestnikom lekcji on-line.

W zakładce „Webcam” wyświetlany jest obraz z kamery internetowej, używanej w lekcji on-line. Możesz zmieniać wielkość wyświetlanego obrazu oraz oraz wybierać  kamery , zainstalowane na komputerze. Dodatkowo, po kliknięciu w przycisk „?”, masz możliwość uzyskania wsparcia technicznego w kwestiach związanych z udostępnianiem kamery.

W zakładce „Audience View” dostępne jest podsumowanie lekcji on-line – uczestnicy, prezenterzy, data oraz godzina spotkania. Są to informacje, dotyczące aktualnie prowadzonego spotkania.

W zakładce „Attendees” wyświetlania jest lista uczestników spotkania. Z tego poziomu, jako prezenter, masz możliwośćudzielania głosu uczestnikom spotkania lub wyciszenia ich mikrofonów. Możesz również zapraszać kolejnych uczestników do spotkania on-line. W zależności od wykupionego abonamentu, maksymalna liczba uczestników może być rożna. Po kliknięciu w przycisk „Invite”, wyświetlone zostanie okno z wygenerowanym linkiem do spotkania oraz unikalnym jego numerem. Dane te prześlij osobie, która zostanie zaproszona.

Zakładka „Chat” umożliwia dodatkową formę komunikacji pomiędzy uczestnikami spotkania. Po kliknięciu w ikonę „…” możesz napisać wiadomość powitalną dla użytkowników, którzy dołączą do spotkania. Przy pomocy opcji „?” możesz uzyskać wsparcie techniczne, dotyczące czatu.

Możesz wysłać wiadomość do wszystkich użytkowników lub wybranych osób, w tym celu, skorzystaj z opcji opcji „Send”.

Pod zakładką „Chat” dostępne są narzędzia, przy pomocy których możesz rysować i wskazywać obiekty na udostępnionym pulpicie. Przy pomocy ikony kosza, masz możliwość usunięcia wszystkich narysowanych kształtów. Po kliknięciu opcji „…” wyświetlona zostanie funkcja, która umożliwi rysowanie także uczestnikom spotkania.

Lekcja on-line w module Citrix GoToMeeting może być również nagrywana. Po kliknięciu w ikonę trybu, wybierz folderu na dysku twardym, gdzie będzie umieszczony plik z nagraną lekcją on-line.

Na dole panelu zarządzania lekcją , dostępne są informacje  o unikalnym numerze lekcji i możliwe jest także zapraszanie nowych uczestników, podobnie jak w przypadku opcji w zakładce „Attendees”.