Dodatkową funkcjonalnością Platformy LangLion jest możliwość integracji z ClickMeeting, aby prowadzić lekcje przez internet.  Poza komunikacją z uczestnikami, korzystając ClickMeeting możesz dodawać prezentacje, pliki graficzne oraz ankiety. Spotkania mogą być nagrywane i kursanci już na drugi dzień po lekcji mogą pobrać nagranie na dysk swojego komputera.

Skorzystaj z integracji Platfomy LangLion ze wspomnianym narzędziem.

Jak dokonać integracji?

To proste, kliknij w zakładkę „Ustawienia” w module „Sekretariat” i przejdź do zakładki „Lekcje online”. Następnie zaznacz opcję ClickMeeting jako głównego dostawcę lekcji on-line w systemie. Dalej, aby przejść do panelu rejestracji kliknij w link, oznaczony jako URL rejestracji.

W kolejnym kroku, zarejestruj się w usłudze ClickMeeting, aby uzyskać niezbędny do zintegrowania Klucz Api i następnie, wprowadź go do zakładki „Lekcje online”.

Gdzie znajdę klucz Api?

Kliknij w nazwę użytkownika i z wyświetlonego menu wybierz „Ustawienia konta”.

Następnie przejdź do zakładki „Api”, kliknij opcję „Dodaj nowy” i skopiuj wygenerowany kod.

Skopiowany klucz API wklej w module „Sekretariat” w zakładce „Ustawienia” -> „Lekcje online”.

Gotowe, Platforma LangLion została zintegrowana z narzędziem ClickMeeting i od tej pory będzie to domyślne narzędzie prowadzenia lekcji on-line w Twoim systemie.

Pierwsza rejestracja w usłudze Clickmeeting jest darmowa i umożliwia testowanie konta o ograniczonych możliwościach przez 30 dni. Po upływie tego czasu możesz zakupić pakiet najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb. Informacja o oferowanych pakietach znajduje się na stronie https://clickmeeting.com/pl/pricing.

Jak założyć lekcję on-line?

To proste, wystarczy, że wykonać identyczne kroki, jak w przypadku zakładania lekcji on-line dla wbudowanego modułu nauczania przez internet.

Po założeniu lekcji, uruchom ją.

Lekcja została uruchomiona przy pomocy narzędzia ClickMeeting. Na wstępie możesz dokonać wyboru w zależności, czy spotkanie odbędzie się za chwilę, czy masz jeszcze trochę czasu do jego rozpoczęcia i chcesz się przygotować.

Wybierz „Nadawaj na żywo”, aby przejść do lekcji o domyślnej konfiguracji. Jeżeli chcesz przygotować własne wydarzenie, skorzystaj z opcji „Przygotuj wydarzenie”. Po kliknięciu w tę opcję lekcja pomimo uruchomienia, będzie zawieszona, czas nie będzie liczony i możesz dowolnie skonfigurować wygląd panelu lekcji.

Panel lekcji on-line ClickMeeting został uruchomiony i wygląda następująco:

Oto następujące okna widoku, które zawierają poszczególne funkcje:

Górna belka pozwala na zmianę języka wyświetlania opcji, dopasować widok do rozmiarów ekranu oraz włączyć nagrywanie lekcji.

Kliknij w „Ustawienia”, aby wyświetlić widok wszystkich dostępnych opcji.

Korzystając z opcji „Ustawienia dźwięku/ kamery” możesz zarządzać opcjami dźwięku i kamery. Możesz skorzystać z kamery lub użyć awatara. Dodatkowo, możesz zmienić widok okna.

 

Okno „Uczestnicy” zawiera informacje o użytkownikach, którzy biorą udział  w spotkaniu on-line. Dostępna jest lista słuchaczy i prezenterów, która wyposażona została w wyszukiwarkę osób. Okno to zawiera także  ustawienia, dzięki którym możesz:

 • zapraszać kolejnych uczestników, poprzez użycie ich adresów e-mail,
 • wyczyścić statusy wszystkich użytkowników,
 • otrzymywać powiadomienia o nowych uczestnikach spotkania.

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie konkretnych osób na liście uczestników i prezenterów. Po wybraniu właściwej osoby, jako prezenter, możesz wyświetlić jej szczegóły, dotyczące:

 • adresu e-mail,
 • lokalizacji,
 • włączenia audio i wideo uczestnika.

Możesz również przypisać wybranemu uczestnikowi funkcję prezentera, zablokować go, przenieść do pokoju bądź wylogować.

Ostatnie okno panelu lekcji on-lnie to „Czat”. W tym miejscu możesz komunikować się z pozostałymi uczestnikami spotkania, pisząc do nich wiadomości. Dodatkowo, okno czatu zawiera opcję translatora, który możesz skonfigurować tak, aby tłumaczył wpisane przez Ciebie słówka na wybrany język.

Zarządzaj także czatem, korzystając z jego ustawień. Poszczególne opcje umożliwiają:

 • wyłączenie czatu dla uczestników,
 • włączenie powiadomień dźwiękowych o nowych wiadomościach,
 • wyświetlenie czasu wiadomości,
 • zmianę rozmiaru czcionki,
 • zapis i usunięcie historii czatu. Możesz zapisać czat w plikach o formatach txt, csv, xml.
 • włączenie i zarządzanie moderacją czatu.

 

Na pozostałe pytania dotyczące prowadzenia spotkań przez ClickMeeting znajdziesz odpowiedzi tutaj.