Dodatkową funkcjonalnością Platformy LangLion jest możliwość integracji z Zoom, aby prowadzić lekcje przez internet.

Oprócz komunikacji z uczestnikami, za pomocą Zoom możesz dodawać prezentacje, pliki. Skorzystaj z integracji Platformy LangLion z wyżej wymienionym narzędziem.

Jak przeprowadzić integrację?

To proste: przejdź do zakładki Ustawienia – Ustawienia podstawowe w module Sekretariat i dalej do zakładki Lekcje online. Następnie, z listy rozwijanej wybierz opcję Zoom jako domyślnego dostawcę zajęć online w systemie i potwierdź klikając Zapisz. Następnie przejdź poniżej i kliknij przycisk „Dodaj konto” w sekcji „Zoom”.

Teraz zaloguj się na konto Zoom.

Po udanym zalogowaniu, gdy powrócisz do strony ustawień, zobaczysz połączone konto.

Platforma LangLion została zintegrowana z narzędziem Zoom i od tej pory będzie ono domyślnym narzędziem do nauczania online w twoim systemie.

Jak skonfigurować obsługę wielu równoległych sesji?
1. W panelu administracyjnym podstawowego konta Zoom musimy dodać użytkowników dla poszczególnych lektorów.
Ważne: zanim konta pojawią się w LL muszą mieć status „active”, czyli konto musi być potwierdzone po założeniu (na podany e-mail przychodzi link potwierdzający).
Link do zarządzania użytkownikami: https://zoom.us/account/user#/
2. Po podłączeniu konta Zoom na Platformie, przy edycji lektora w zakładce „Dodatkowe informacje” pojawiło się pole wyboru użytkownika dla konta Zoom (użytkownicy Zoom są ściągani automatycznie).
3. Wybieramy użytkownika Zoom i zapisujemy.
4. Gotowe. W momencie uruchomienia lekcji online przez lektora (przycisk „Dołącz) zostanie użyte konto skonfigurowane w kroku 2, dzięki czemu mamy możliwość prowadzenia równoległych sesji.

 

WAŻNE INFORMACJE

  • Do obsługi równoległych sesji nie jest wymagane konto Pro lub wyższe. Wystarczy podpiąć kartę, żeby mieć możliwość administrowania użytkownikami (opłata nie zostanie pobrana).
  • Dane użytkowników w Zoomie nie muszą się pokrywać z danymi lektorów na Platformie
  • W przypadku osób, które podłączyły już konta Zoom i pojawiają się powracające problemy (np. informacja o błędzie) prosimy o ponowne połączenie kont Zoom i LangLion.

Jak utworzyć lekcję online?

To proste:

Teraz nauczyciel może zalogować się na swoje konto, a na stronie głównej zobaczy zaplanowane lekcje online, do których może dołączyć. Po kliknięciu przycisku Dołącz, Zoom otworzy się w nowej karcie i pojawi się komunikat aby pobrać aplikację. Po jej pobraniu i uruchomieniu automatycznie otworzy się dedykowany pokój. Następnie uczniowie mogą dołączyć do nauczyciela. Oczywiście wszyscy uczestnicy mogą się widzieć i słyszeć. Ponadto mogą udostępniać swój ekran, pracować na tablicy lub prezentacji lub udostępniać dodatkowe pliki. Jest też czat, aby uczestnicy mieli dodatkowe narzędzie kontaktu.

Więcej informacji na temat Zoom (np. instrukcje, filmy i więcej) znajdziesz na https://support.zoom.us/

 

Jak usunąć konto?

Wystarczy kliknąć przycisk Usuń obok powiązanego konta w zakładce Ustawienia. Konto zostanie odłączone, a dane uwierzytelniające usunięte z systemu.