W każdej szkole językowej pracują lektorzy, którzy uczą języków na zajęciach. Z tego też względu szkoła nie może funkcjonować bez lektorów. W celu sprawnego zarządzania zajęciami, w Platformie LangLion jest także miejsce dla lektorów.

Mogą oni sprawdzać obecność, wystawiać oceny, komunikować się z kursantami, a także edytować notatki o kursantach.

Przewodnik dostępny również w formie wideo.

 

Jak dodać lektora?

Możesz tego dokonać w prosty sposób.

1. Wybierz zakładkę „Lektorzy” w module „Sekretariat” .

2. Kliknij w przycisk „Dodaj lektora” lub naciśnij N na klawiaturze.

3. Uzupełnij formularz edycji lektora. W zakładce „Informacje podstawowe” wpisz imię, nazwisko, zaznacz płeć, wpisz dane kontaktowe i adresowe, oznacz odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możesz na tym etapie zakończyć edycję lub przejść do kolejnych zakładek aby uzupełnić pozostałe informacje.

W zakładce „Szczegóły rozliczeniowe” możesz uzupełnić wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia rozliczenia i wygenerowania umowy/rachunku lektora, np.: numer rachunku bankowego, rodzaj składek, typ rozliczenia.

W zakładce „Dodatkowe informacje” pojawią się pola, które dodasz samodzielnie. Zobacz jak to zrobić w naszej instrukcji – Formularze.

4. Po wypełnieniu formularza, kliknij „Zapisz i zamknij” lub naciśnij Enter. Gotowe, lektor został dodany do systemu i możliwe jest już przypisanie go do zajęć w grupie przy użyciu generatora zajęć.