Platforma LangLion daje Ci możliwość zautomatyzowania większości procesów. Jedną z najnowszych opcji systemu jest możliwość generowania umowy kursanta od razu po dopisaniu go do grupy.

Aby skorzystać z tej funkcji musisz przypisać tworzonej grupie domyślny szablon umowy kursantów.

 

Od tej pory, system wygeneruje umowę według podpiętego szablonu każdemu dopisanemu do grupy kursantowi.

Jeśli w systemie istnieje już grupa z dopisanymi kursantami to dołączenie szablonu umowy w ustawieniach grupy nie będzie skutkowało automatycznym wygenerowaniem umów.

Opcja ta działa:

  • w sytuacji, gdy tworzona jest nowa grupa i dopiero potem przypisywani są do niej kursanci,
  • przypadku, gdy zechcesz edytować ustawienia istniejącej grupy z już przypisanymi kursantami i dodajesz do niej szablon umowy, dokument wygeneruje się automatycznie tylko nowo dopisanym do tej grupy osobom.

Opcja automatycznego generowania umowy, działa także dla grup planowanych i także w sytuacji, gdy korzystasz z miejsc zarezerwowanych i oczekujących w grupie.

Oznacza to, że tworząc grupę planowaną z szablonem umowy, po dopisaniu do niej kursantów na listę „Rezerwacja”, system doda im umowę.

Jeśli kursant ze statusem „Rezerwacja” otrzyma od Ciebie dane dostępowe do systemu i podpisze umowę online, system automatycznie zmieni jego status na „Zapisany”.

 

Wygenerowaną umowę nadal możesz wydrukować a także przesłać jako załącznik w mailu do klienta bezpośrednio z systemu.

Jeśli nie zdecydujesz się na podpięcie szablonu do grupy, możesz nadal korzystać z opcji manualnego generowania umów kursantom.

Gdyby z jakiegoś powodu konkretny kursant w grupie miał mieć inną niż umowę niż wynikałoby to z domyślnego szablonu grupy, wystarczy, że usuniesz przypisaną mu automatycznie umowę i dodasz ręcznie nową (z innego szablonu).