Tworząc grupę, do wyboru masz trzy  rodzaje wyliczania zajęć według daty zakończenia, według ilości godzin, a także wyliczane według ilości lekcji.

Czym jest wyliczanie zajęć?

Wyliczanie zajęć to sposób układania planu lekcji w grupach przez generator zajęć.

Jak ułożyć zajęcia w grupie, wykorzystując datę zakończenia?
Wprowadź datę rozpoczęcia i datę zakończenia zajęć. Po wygenerowaniu zajęć, system ułoży tyle lekcji, ile zdoła zmieścić pomiędzy datami rozpoczęcia a zakończenia. W ułożeniu zajęć uwzględniona zostanie domyślna długość jednostki zajęciowej i długość lekcji podana w generatorze zajęć.

Jak ułożyć zajęcia według liczby godzin?

W edycji grupy podaj liczbę zajęć i datę ich rozpoczęcia. System ułoży lekcje od daty rozpoczęcia tak, aby wykorzystana była cała ich liczba. W ułożeniu zajęć uwzględniona zostanie domyślna długość jednostki zajęciowej i długość lekcji podana w generatorze zajęć. Ostatnie zajęcia określają datę zakończenia grupy.

Jak ułożyć zajęcia według ilości lekcji?

Sposób ten pozwala na wygenerowanie określonej liczby zajęć, bez względu na wartość domyślnej długości jednostki zajęciowej, ilości konfiguracji zajęć w generatorze a także długości wygenerowanych zajęć.

Aby system wyliczył zajęcia według ilości lekcji, określ ilość zajęć oraz datę rozpoczęcia.