Domyślna długość jednostki zajęciowej to parametr, który wykorzystywany jest przy tworzeniu grupy. Określ długość lekcji konfigurując system, dzięki temu będzie się ona automatycznie zaciągała do formularza grupy.

Jak dodać domyślną długość jednostki zajęciowej?

  • Przejdź do modułu Sekretariat a następnie wybierz zakładkę Ustawienia i Ustawienia podstawowe
  • Wybierz zakładkę Zajęcia i w polu Długość lekcji wpisz odpowiednią wartość
  • Zapisz zmiany

Od teraz tworząc grupę, w polu Domyślna długość jednostki zajęciowej, zaciągać się będzie wskazana wartość.

 

Czy mogę zmienić domyślną długość jednostki zajęciowej w danej grupie bez konieczności zmiany ustawień systemu?

Tak, wystarczy, że wpiszesz nową domyślną długość lekcji w formularzu edycji grupy. Możesz tego dokonać zarówno w grupie już utworzonej jak i przy wprowadzaniu całkiem nowej grupy.

Co ważne, wartość ta będzie dedykowana tylko dla tej grupy. Ustawienia podstawowe systemu nie ulegną zmianie.

Jak edytować tę zmienną?

  • Wybierz zakładkę Grupy
  • Kliknij w konkretna grupę na liście i przejdź do zakładki Ogólne
  • Wybierz funkcję  Edytuj
  • Wprowadź w polu Domyślna długość jednostki zajęciowej nową wartość i zapisz zmiany
  • Jeśli lekcje w grupie są już ustalone, należy je przegenerować

Na co wpływa domyślna jednostka zajęciowa?

Ma ona wpływ na tworzenie planu zajęć w przypadku wybrania opcji wyliczania zajęć według liczby godzin. Sprawdź czym charakteryzują się opcje wyliczania zajęć w naszej instrukcji ⇒ LINK

Twoi kursanci rozliczani są godzinowo?

Domyślna długość jednostki zajęciowej reguluje stawkę za pojedynczą lekcję kursanta i wpływa także na rozliczanie lektora.

Podczas tworzenia grupy a także w ustawieniach płatności kursanta, możesz wybrać co będzie podstawą wyliczania stawki kursanta. Jeśli zdecydujesz, że będzie to Jednostka, system naliczać będzie stawkę proporcjonalnie.
Dla przykładu: jeżeli domyślna długość jednostki zajęciowej zostanie zdefiniowana jako 45 i jej cena na 100 zł a w generatorze zajęcia będą ustawione na 90 minut, wówczas jedna lekcja będzie trwała 2 jednostki zajęciowe, czyli za jedno spotkanie kursant zapłaci 200 zł.

Tak samo system przeliczać będzie stawkę lektora.

W sytuacji, gdzie domyślna długość jednostki zajęciowej jest równa długości zajęć w generatorze stawka kursanta oraz lektora liczone będą z proporcji 1:1.