Podstawa wyliczania ceny to jednostka, wg której system dokona kalkulacji kwoty jaką ma zapłacić student w przypadku rozliczeń tzw. godzinowych. Może być nią:

  • Jednostka, czyli domyślna długość jednostku zajęciowe w grupie
  • Lekcja, czyli wygenerowane zajęcia.

Zwróć uwagę, że Jednostka nie jest zawsze równa Lekcji. Poza tym, wybierając Jednostkę jako podstawę kalkulacji ceny, decydujesz że system ma przeliczać proporcjonalnie koszt zajęć w zależności od czasu trwania zajęć. Jeśli wybierzesz Lekcję jako podstawę, oznacza to, że stawka za zajęcia będzie stała bez względu na to ile czasu one trwają.

Gdzie mogę ustawić podstawę wyliczania ceny?

Możesz ustawić ją podczas tworzenia grupy, wtedy wszyscy przypisywani do niej kursanci automatycznie będą mieć taki rodzaj rozliczenia. Możesz też ustawić je dla każdego kursanta oddzielnie. Więcej informacji znajdziesz w naszych instrukcjach:

Dodawanie grupy

Rozliczanie kursanta