Zdarza się, że kursant prosi o wystawienie faktury na siebie, lecz na fakturze powinny być wydrukowane inne dane niż dane kursanta, np. inny adres. Dzięki opcji danych billingowych możesz oddzielić dane kontaktowych kursanta od danych, które wyświetlane są na dokumentach finansowych – fakturach i dokumentach kasowych.

Gdzie znaleźć dane billingowe kursanta? 

Wystarczy że wejdziesz w zakładkę „Ogólne”, klikniesz w menu „Więcej” i wybierzesz opcje „Edytuj dane billingowe”.

Domyślnie dane billingowe wypełnione są danymi adresowymi kursanta, bądź w przypadku kursanta małoletniego – danymi rodzica, natomiast w dowolnym momencie możesz je tutaj zmienić.

Wysyłka dokumentów finansowych na inny adres e-mail

Jeżeli kursant chce otrzymywać faktury na inny adres e-mail, niż podany w jego danych kontaktowych, to możesz wprowadzić taki adres właśnie w edycji danych bilingowych.

Po wprowadzeniu zmian kliknij „Zapisz i zamknij”.

Gotowe, dane billingowe zostały uzupełnione. Teraz będą one pobierane na dokumenty finansowe kursanta.

Możesz edytować dane billingowe kursanta w każdej chwili.

Nawet, jeśli zmienisz dane w edycji kursanta, po ich zapisaniu, system wyświetli komunikat z informacją, że dane kursanta zostały zmienione i zapyta czy nadpisać istniejące dane billingowe, nowo wprowadzonymi informacjami.

Potwierdź komunikat jeżeli chcesz, aby dane billingowe zostały zaktualizowane.

Komunikat taki wyświetli się także podczas edycji danych w zakładce „Dane rodzica”, ale jego potwierdzenie nie nadpisze danych kursanta danymi rodzica. Jeśli chcesz, aby dane rodzica wyświetlały się na fakturze to wprowadź je w edycji danych billingowych. System zaciąga dane na fakturę zawsze z tego miejsca.

Na tej samej zasadzie możesz zmieniać dane billingowe kontrahenta/firmy.