Co jest przyczyną?

Dane dotyczące stawek lektora są informacjami wrażliwymi, dlatego możliwość pracy na nich wymaga nadania specjalnych uprawnień.

Najpewniej nie zostały przydzielone Ci uprawnienia do stawek lektorów.

Jeżeli praca ze stawkami lektorów należy do Twojego zakresu obowiązków, skontaktuj się  z jednym z administratorów w swojej szkole, który posiada uprawnienia do zarządzania użytkownikami, aby przydzielił Ci takie uprawnienie.