W Platformie LangLion możesz aktualizować poziomy kursanta. Aby zmieniać poziomy, skonfiguruj ustawienia systemu.

W jaki sposób włączyć możliwość zmiany poziomów kursanta?

To proste, wejdź w zakładkę „Ustawienia”, w module „Sekretariat” i przejdź do zakładki „Konfiguracja systemu”. Następnie, na liście funkcji, zaznacz opcję „Dodatkowe informacje o poziomie kursanta”. Zapisz zmiany, wyloguj się i zaloguj ponownie.

Gotowe, opcja została włączona, teraz możesz aktualizować poziomy kursanta.

Jak tego dokonać?

Nic trudnego, wejdź w zakładkę „Kursanci” i wybierz odpowiednią osobę. Następnie, przejdź do zakładki „Grupy” ,  kliknij w menu „Więcej” i wybierz opcję „Edytuj dane kursanta w grupie”.

W wyświetlonym oknie, przejdź do zakładki „Dodatkowe informacje” i wybierz właściwe rodzaje poziomów dla:

  • poziomu początkowego, z którym kursant rozpoczął kurs,
  • poziomu obecnego – aktualny poziom kursanta,
  • poziomu wymaganego – oczekiwany poziom do osiągnięcia przez kursanta.

Kliknij w „Zapisz i zamknij” aby zapamiętać zmiany.

Gotowe, poziomy zostały przypisane kursantowi. Możesz je podejrzeć w raporcie aktywności kursantów.

Jak sporządzić raport aktywności kursantów?

Kliknij w zakładkę „Kursanci” i  z menu „Drukuj”, wybierz opcję „Raport aktywności kursantów”.

Gotowe, wyniki raportu przeniesione zostaną do arkusza kalkulacyjnego.