W zakładce „Stawki” możesz dodawać stawki lektorom, które w późniejszym etapie tworzenia zajęć, będą przypisywane lektorowi. W oparciu o wybraną stawkę możesz rozliczyć lektora.

W jaki sposób dodać stawkę lektorowi?

Wybierz z menu „Sekretariat” zakładkę „Lektorzy” -> „Płatności”, następnie kliknij w odpowiednią osobę i wybierz zakładkę „Stawki”. Aby dodać stawkę kliknij w opcję „Dodaj”. Wprowadź nazwę, jej wysokość oraz zaznacz atrybut „Aktywna”.  Po ukończeniu dodawania stawek, kliknij „Zapisz”.

Gotowe, stawki zostały przypisane lektorowi. Teraz możesz użyć je przy generowaniu zajęć w grupie.

Jak przypisać stawkę lektora w grupie?

Nic trudnego, wystarczy, że klikniesz w „Grupy”. Następnie, z listy grup wybierz właściwą, wejdź w zakładkę „Generator zajęć” i kliknij „Dodaj zajęcia”.

W oknie edycji zajęć wybierz lektora oraz jedną z przypisanych stawek. Po zapisaniu zmian kliknij „Generuj zajęcia” .

Gotowe, zajęcia w grupie zostały ułożone i stawka lektora ma zastosowanie przy każdej lekcji. W dobry sposób obrazuje do zakładka „Lista zajęć” grupy.