Na Platformie LangLion możesz skorzystać z funkcji oznaczania dostępności sal na kalendarzu. Informacje te, umożliwią układanie zajęć w grupach. Pozwoli to również na szybkie wyszukanie konfliktów dotyczących sal w planie zajęć, szczególnie gdy wynajmujesz lub wykorzystujesz sale w szkole także do innych celów.

Jak zaznaczyć godziny w których sala jest dostępna?

1. Z modułu Sekretariat” wybierz zakładkę Sale” i zaznacz odpowiednią pozycję.

2. Kliknij w zakładkę Dostępne godziny” i włącz tryb edycji.

3. Aby zaznaczyć czas, kiedy sala jest wolna, kliknij w odpowiedni obszar na kalendarzu. Jeżeli chcesz przedłużyć zakres godzin, rozciągnij obszar zaznaczenia w dół. Dostępność sali oznaczona zostanie kolorem.

Możesz także skorzystać z edycji kalendarza, dostępnej pod grafikiem sali . Możesz zmieniać dni tygodnia oraz zakres czasowy zajęcia sali. Błędne ustawienia możesz usunąć za pomocą ikony kosza, znajdującej się w każdym wierszu. Po zakończeniu edycji, kliknijZapisz”.

Pamiętaj, że przy tworzeniu planu zajęć możesz zawsze zweryfikować dostępność sal. System wyświetla też komunikaty o konfliktach, np. w przypadku ułożenia zajęć w tej samej sali dla więcej niż jednej grupy. O konfliktach w grupach przeczytaj w naszej instrukcji ⇒ klinij TUTAJ.