Raporty znajdujące się w Platformie LangLion, wyposażone są w filtry, które ułatwią Ci wyszukiwanie oczekiwanych wyników. Każdy raport posiada zestaw filtrów. Ich ilość zależna jest od ilości kolumn, ponieważ każda kolumna zawiera dane, które możesz filtrować.

W jaki sposób używać filtrów?

To proste, wystarczy, że klikniesz w przycisk „Filtruj”, znajdujący się pod raportem.

Możesz ustawić poziom wychwytywania informacji przez filtr, wybierając opcję spełniania wszystkich warunków lub jednego dowolnego warunku.

Jeżeli chcesz wyświetlić złożone wyniki, skorzystaj z opcji dodawania grupy warunku. Zwiększy to stopień wyszukiwania przez filtry. Przyciskiem „Usuń” możesz usunąć wprowadzone grupy warunków.

Aby wprowadzić kryteria wyszukiwania, kliknij w przycisk „Dodaj warunek”. Każdy warunek składa się z trzech części. W pierwszej części możliwy jest wybór nazwy kolumny, której dane chcesz filtrować.

Druga część zawiera zestawienie filtrów. Postać filtrów jest zależna od rodzaju informacji wyświetlanych w kolumnie (liczbowe lub tekstowe). Dla danych liczbowych dostępne są następujące filtry:

dokładnie – wybierz ten ten filtr, jeżeli chcesz  wyświetlić wyniki wskazujące na konkretną właściwość, np. faktury wystawione wyłącznie w dniu 23 kwietnia 2015 roku,

różne od – skorzystaj z tego filtru, jeśli chcesz wykluczyć niektóre wyniki ze zbioru, np. wszystkie wystawione faktury, z wyjątkiem 23 kwietnia 2015,

mniejsze od – użyj, jeśli chcesz wyświetlić wartość wyników mniejszą od oczekiwanego, filtr ten nie bierze pod uwagę informacji wyjściowej, np. wyświetlenie wszystkich faktur wystawionych przed 23 kwietnia 2015,

mniejsze lub równe – użyj tego filtr, gdy chcesz wyświetlić wartość wyników mniejszych od oczekiwanego lecz z uwzględnieniem informacji wyjściowej, np. wyświetlenie wszystkich faktur wystawionych do dnia 23 kwietnia 2015,

większe od – jeśli chcesz  wyświetlić wartość wyników większych od oczekiwanego, bez uwzględnienia informacji wyjściowej, skorzystaj z tego filtru, dzięki niemu wyświetlisz np. wszystkie faktury wystawione po 23 kwietnia 2015,

większe lub równe – filtr, który umożliwia wyświetlenie wartości wyników większych od oczekiwanego, biorąc pod uwagę informację wyjściową, np. wyświetlenie wszystkich faktur wystawionych od 23 kwietnia 2015,

brak – użyj tego filtru, jeżeli chcesz wyświetlić wyniki z niepełnymi informacjami, np. faktury, które nie mają zdefiniowanej daty płatności. Po wybraniu tego filtru, ostatnie pole warunku zostanie wyszarzone i nie będzie możliwe wprowadzenie żadnych informacji, dotyczących poszukiwanych wyników.

W zależności od stopnia złożoności wyszukiwania, istnieje także możliwość definiowania kilku warunków filtru.