Wszystkie formularze na Platformie LangLion zostały w ostatnim czasie zaktualizowane. Zmianie uległ nie tylko ich wygląd, dodaliśmy do części z nich nową funkcjonalność – opcję ukycia pól formularza i zmiana ich kolejności.

 

Które formularze mogę edytować pod względem widoczności i kolejności pól?

Opcję tę dodaliśmy do formularzy kursanta i grupy. Aby dostosować formularz wystarczy, że klikniesz na pole „Zmień kolejność i widoczność pól”. Teraz możesz zmieniać kolejność metodą „złap i upuść”. Po najechaniu na dane pole, wyśwetli się też komunikat „Ukryj pole”. Jeśli chcesz tego dokonać, wystarczy, że teraz klikniesz na komunikat. Ukryte pole wyszarzy się.

Zmian możesz dokonać zarówno podczas dodawania nowego kursanta do listy aktywnych kursantów jak i podczas edycji osoby już widniejącej w systemie.

Po zakończeniu edycji, kliknij komunikat „Zastosuj zmiany”.

Zwróć uwagę, że raz naniesione zmiany będą uwzględnione u każdego kursanta czy grupy. Oznacza to, że jeśli będziesz chciał dodać kolejną osobę, formularz wyświetli tylko te pola i w takiej kolejności jak zostały wcześniej ustawione.

Jeśli będziesz chciał je kolejny raz wyedytować, nie ma najmniejszego problemu. Dane, które zostały wpisane w pola, które chcesz ukryć nie zostaną wykasowane.

 

Nie możesz ukryć na formularzu pól wymaganych, ale możesz zmienić ich kolejność.