Jednym z elementów wyświetlanych na stronie głównej modułu Sekretariat” jest okno „Grupy do przegenerowania”.

Zawiera ono informacje o wszystkich grupach w systemie, w których liczba czy długość wygenerowanych zajęć nie zgadza się z ustawieniami ogólnymi grupy i generatora.

Oznacza to, że np. w danej grupie odwołano jakieś zajęcia, ale nie wygenerowano na to miejsce nowej lekcji. Sytuacje takie zdarzają się głównie wtedy, gdy to lektor wprowadza zmiany w planie zajęć grupy.

Jeśli lektorzy w Twojej szkole mają nadane uprawnienia pozwalające im na wprowadzanie zmian w planie, to nadal administratorzy i pracownicy sekretariatu ostatecznie weryfikują zgodność planu grupy z pierwotnymi założeniami.

 

Dlaczego widzę grupy do przegenerowania?

Jeśli na stronie głównej wyświetla się lista grup do przegenerowania, oznacza to, że aktualna liczba zajęć w tych grupach nie jest równa liczbie planowanych zajęć. Pamiętaj o tym, że jeśli zmiany w planie dokonywane są z poziomu modułu E-dziennik”, to nie wyświetla się wtedy komunikat systemowy z pytaniem czy przegenerować zajęcia. Taki komunikat widoczny jest tylko wtedy, gdy zmiany dokonywane są z poziomu modułu Sekretariat”.

Zatem jeśli lektor skrócił, wydłużył, odwołał czy dodał lekcję w grupie to pracownik sekretariatu powinien zajęcia w tej grupie przegenerować.

Gdy zmian dokonuje pracownik administracyjny, komunikat z pytaniem o przegenerowanie grup się wyświetli, ale może zostać on anulowany. Tym samym, lista zajęć nie zostanie w odpowiedni sposób zaktualizowana. Wtedy grupa także może wyświetlić się na stronie głównej.

Szczegółowe informacje o różnicach w ilości planowanych i aktualnych zajęć znajdziesz w podsumowaniu pod listą zajęć danej grupy.

 

Jak przegenerować zajęcia w tych grupach?

Wystarczy, że klikniesz na przycisk Generuj” widoczny przy danej grupie lub przycisk Generuj wszystkie” umieszczony pod listą grup i potwierdzisz komunikat „Czy chcesz kontynuować?” wyświetlany na górze strony.

 

System przegeneruje zajęcia w grupie lub grupach tak, aby liczba zajęć była poprawna.

Przegenerowałem grupy, ale one nadal się wyświetlają na liście. Dlaczego?

Pamiętaj, że generator nie zmieni, nie usunie lekcji zmodyfikowanych przez użytkownika. Może się okazać, że wszystkie lekcje na liście zajęć są tak oznaczone i pomimo tego, że kliknąłeś Generuj” nic się nie zmieniło. W tej sytuacji przejdź do zakładki Grupy”, wyszukaj grupę, z którą jest problem i dokonaj edycji zajęć ręcznie.

 

Pamiętaj, że nie musisz dokonywać generowania zajęć z poziomu strony głównej. Zawsze możesz sprawdzić tutaj czy są jakieś grupy wymagające weryfikacji, a same poprawki nanieść z poziomu zakładki Grupy.