Tworzenie grup kontaktów to jedna z funkcjonalności Platformy LangLion, która ułatwia wysyłkę mailingu i wiadomości systemowych. Dzięki niej, w prosty i szybki sposób skierujesz wiadomość do odpowiednich odbiorców.

Jak utworzyć grupę kontaktów?

  1. W pierwszej kolejności, w module Sekretariat”, przejdź do zakładki Ustawienia” -> Ustawienia podstawowe” -> Konfigurację systemu”zaznacz opcję „Tworzenie grup kontaktów” i zapisz zmiany. Pamiętaj, że teraz należy się przelogować w systemie.

2. Przejdź do zakładki Grupy”, a następie Grupy kontaktów” i kliknij w przycisk „Dodaj swoją pierwszą grupę”.

W nowym oknie wprowadź nazwę grupy kontaktów, możesz też dodać informacje o języku i poziomie. Zapisz zmiany.

3. Teraz możesz przypisać do danej grupy kursantów. Zaznacz ich na liście i kliknij Zapisz i zamknij”. Zwróć uwagę, że możesz użyć filtrów, aby łatwiej wyszukać odpowiednie osoby.

Listę przypisanych kursantów zobaczysz w zakładce Kursanci” po prawej stronie. Z tego miejsca możesz też usunąć osoby z listy.

 

Przypisanie osób do grup kontaktów nie wpływa na grupy nauczania. Osoby z różnych kursów mogą być w tej samej grupie kontaktów.
Usunięcie kursanta z listy w grupie kontaktów nie usuwa go z systemu, ani nie powoduje wypisania z grupy danego kursu.

Istnieje też drugi sposób tworzenia grupy kontaktów.

Przejdź do zakładki Kursanci”, wybierz za pomocą filtrów odpowiednie osoby, np. te z konkretnej miejscowości. Następnie kliknij na opcję „Więcej” i wybierz „Utwórz grupę kontaktów z filtrowanych użytkowników”. Potwierdź komunikat systemowy i przejdź do edycji samej grupy. W nowym oknie możesz nadać jej odpowiednią nazwę.