W module Sekretariat” dostępna jest zakładka Historia systemowa”, w której możesz sprawdzić wiele informacji odnośnie danych systemu, takich jak:

 • Dokumenty: podpisanie umowy przez kursanta/rodzica
 • Dokumenty kasowe: dodanie/usunięcie/edycja dokumentu kasowego
 • E-mailingi: wysłanie/usunięcie e-mailingu
 • Faktury: dodanie/usunięcie/edycja faktury
 • Formularz rejestracji: dodanie/usunięcie formularza rejestracji
 • Grupy: dodanie/usunięcie/edycja grupy
 • Grupy i kursanci: dodanie/usunięcie kursanta z grupy
 • Import przelewów: wgranie/usunięcie pliku
 • Konfiguracja systemu placówki: zmiana konfiguracji placówki
 • Ogólna konfiguracja systemu placówki: zmiana konfiguracji systemu
 • Pliki: dodanie/usunięcie plików
 • Przelew: usunięcie przelewu
 • Płatność do transakcji: dodanie/usunięcie płatności do transakcji
 • Szablony dokumentów: dodanie/aktualizacja szablonu dokumentu
 • Transakcje: dodanie/usunięcie/edycja transakcji
 • Udostępnianie testu (kursanci): udostępnienie/cofnięcie udostępnienia testu kursantom
 • Udostępnianie testu (lektorzy): udostępnienie/cofnięcie udostępnienia testu lektorom
 • Uprawnienia: zmiana uprawnień użytkowników
 • Użytkownicy:
  • dodanie/usunięcie/przywrócenie/archiwizacja/aktualizacja kursanta czy innego użytkownika
  • logowania użytkowników
  • wysyłka danych dostępowych
  • zmiana danych dostępowych kursantowi, lektorowi czy innemu użytkownikowi
  • zmiana hasła przez kursanta, lektora czy innego użytkownika
 • Wiadomości: wysłanie wiadomości systemowych
 • Zajęcia: wygenerowanie/usunięcie/edycja lekcji w grupie
 • Zgody: dodanie/usunięcie/edycja zgody
 • Zgody użytkowników: zaakceptowanie/odwołanie zgody
 • Stawka VAT: dodanie/edycja stawki VAT

W danych historii systemowej widać kto wprowadził/usunął/edytował zmiany i kiedy miało miejsce dane zdarzenie.

Poza opcją wyboru dat, dodaliśmy także filtrowanie wg modułów danych (tj. Użytkownicy, Transakcje, Grupy, Grupy i użytkownicy, itd), użytkownikach, którzy wykonali daną operację i typie operacji.

Dodatkowo, w przypadku usunięcia kursanta mają Państwo możliwość przywrócenia go do systemu. Należy odszukać zdarzenie obejmujące usunięcie kursanta i korzystając z opcji „Restore” przywrócić go do listy aktywnych kursantów.

Jeśli kursant miał utworzone konto rodzica, ono też będzie oznaczone jako usunięte.

Usunięcie kursanta z systemu jest jednoznaczne z usunięciem go z grupy. Aby potwierdzić przypisanie kursanta do grupy należy go do niej przywrócić.

Ważne! Przywrócenie kursanta do grupy nie przypisuje z powrotem schematu płatności czy wcześniejszych rozliczeń. Te należy przypisać ponownie. Lista transakcji i faktur, czy też KP jest jednak cały czas widoczna i nie trzeba jej dodatkowo przywracać.

Dane o przywróceniu również będą widoczne na liście w historii systemowej.

Zakładka Historia systemowa” dostępna jest dla:

 • Superadministratorów – jeśli Twoja szkoła korzysta z tego modułu, to tylko osoby mające konto superadministratora mają wgląd w historię systemowa
 • Użytkowników – jeśli Twoja szkoła nie korzysta z modułu Superadministrator, każdy pracownik sekretariatu, który ma dodane konto w zakładce Użytkownicy, czyli jest administratorem, ma wgląd w historię systemową