Zdarza się, że kursant nie ma możliwości realizowania kursu według sztywnego harmonogramu i chce ustalać terminy spotkań z lekcji na lekcję. Nie musisz zatem generować w przód kilkunastu zajęć. Możesz dodawać lekcje manualnie po ustaleniu szczegółów z kursantem.

W ustawieniach grupy możesz wprowadzić wyliczanie zajęć wg liczby lekcji i wpisać, że powinno być ich 1. Dzięki temu system nie będzie dodawać lekcji, gdyby nawet ktoś omyłkowo je przegenerował.

Aby dodać pojedyncze lekcje na liście lekcji w grupie upewnij się najpierw, że w generatorze zajęć masz wpisany szablon zajęć. Generator nie może być pusty. Należy wprowadzić tam szablon zajęć, na podstawie którego Ty czy lektor będziecie dodawać pojedyncze spotkania.

Pola które muszą być uzupełnione to „Zajęcia”, „Dzień”, „Godzina”, „Długość lekcji”. Mogą to być dane pierwszej lekcji, którą chcesz utworzyć. Dane te będziemy potem modyfikować podczas dodawania kolejnych spotkań.

Po zapisaniu danych, nie generuj lekcji. Przejdź do zakładki „Lista zajęć” i kliknij na przycisk „Dodaj jedną lekcję”.

W formularzu system zaciągnie dane z szablonu z generatora, wprowadź brakujące dane oraz wskaż datę i godzinę lekcji. Podczas dodawania pojedynczych lekcji możesz także sprawdzać dostępność sal i lektorów.

Upewnij się, że wszystkie dane są prawidłowo wpisane i zapisz zmiany.

Lekcja pojawiła się teraz na liście zajęć i jest oznaczona jako zmodyfikowana, co oznacza, że była edytowana manualnie.

Po dodaniu lekcji system wyświetli zapytanie o przegenerowanie listy. Jeśli potwierdzisz komunikat, a wcześniej ustawiłeś, że w grupie ma być jedna lekcja, nic się nie stanie. System nie doda ani nie usunie dodanej właśnie lekcji. Jeśli anulujesz, także nic się nie stanie. Lekcja pozostanie widoczna w planie.

Każdą kolejną lekcję dodawaj w ten sam sposób.