Dodając kursanta do systemu, automatycznie zostaje mu przyznany login i hasło dostępowe do E-dziennika. Jest kilka sposobów na przekazanie go uczniowi.

Wysyłka danych dostępowych w wiadomości e-mail

Możesz przekazać dane dostępowe w wiadomości e-mail. Pamiętaj, że musisz w tym celu uzupełnić adres mailowy w formularzu kursanta i/lub rodzica ucznia. Jeśli chcesz wysłać mail z danymi dostępowymi przejdź w do zakładki Kursanci” w module Sekretariat” i wybierz z listy odpowiedniego kursanta. W zakładce Ogólne”, po prawej stronie, znajduje się przycisk „Wyślij dane dostępowe.

Po kliknięciu w przycisk pojawi się nowe okno z miejscem na wpisanie dodatkowej informacji, którą chcesz zamieścić w mailu. Standardowo wiadomość z danymi dostępowymi ma z góry ustaloną treść, ale możesz po prostu dodać coś od siebie. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane i nowa treść będzie się pojawiać przy każdej kolejnej wysyłce danych dostępowych.

Aby potwierdzić wysyłkę (bez względu na to czy dodajesz dodatkową treść wiadomości czy nie) kliknij Zapisz i zamknij”.

Mail, który wyjdzie do kursanta z danymi dostępowymi, będzie wyglądał jak poniżej.

Zwrotny adres e-mail, na który kursanci będą mogli wysłać ewentualną odpowiedź, ustaw wchodząc w zakładkę „Ustawienia” -> „Komunikacja” -> „Email” -> „Główny adres e-mail”.

Po wysłaniu danych dostępowych, przycisk zmieni kolor na zielony. Dzięki temu w szybki sposób możesz sprawdzić, któremu kursantowi dane dostępowe zostały już wysłane.

Wysyłka danych dostępowych do wszystkich kursantów z danej grupy

Jeśli chcesz wysłać e-maile z danymi dostępowymi do wszystkich kursantów z danej grupy, przejdź do zakładki Grupy”, wybierz odpowiednią z listy i w zakładce Ogólne” kliknij przycisk Wyślij dane dostępowe do wszystkich kursantów”.

Wysyłka danych dostępowych za pomocą wiadomości SMS

Istnieje również opcja wysyłki danych dostępowych za pomocą wiadomości SMS.

Uwzględnienie danych dostępowych w umowie kursanta

Możesz również uwzględnić dane takie jak login i hasło do E-dziennika w umowie kursanta.

Pamiętaj, że mail i sms zostaną wysłane tylko wtedy, gdy dane kontaktowe są poprawnie uzupełnione, a kursant/rodzic ma zaznaczoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umowy.
Skrzynki e-mail odbiorców wyposażone są w filtry antyspamowe, których działanie może blokować dostarczanie wiadomości z powiadomieniami. Aby uniknąć takich sytuacji, należy poinformować użytkowników (lektorów i kursantów), aby zapisali adres mailing@langlion.com do białej listy adresów, w ustawieniach skrzynki odbiorczej. W ten sposób zostanie utworzony wyjątek i wiadomości będą doręczane prawidłowo.