Do firmy możesz przypisać grupę na dwa sposoby: podczas tworzenia nowej grupy oraz przypisując do firmy już istniejącą grupę.

Jak utworzyć grupę firmową?

Postępuj dokładnie tak jak w standardowym przypadku dodawania grupy, jednak w polu „Typ grupy” wybierz „Zajęcia firmowe”, a z listy rozwijanej pola „Firma” wybierz odpowiednią firmę. Dla rozliczenia godzinowego w polu „Firmowa stawka grupy” wprowadź cenę za jedną lekcję. Jeśli wprowadziłeś już do systemu kursantów danej firmy, kliknij „Dalej” i z listy kursantów wybierz odpowiednie osoby, aby przypisać je do grupy.

Gotowe, grupa została dodana, kursanci przypisani i widać ją teraz w zakładce Firmy” -> „Grupy”. Jednocześnie w zakładce Firmy” -> „Kursanci” pojawili się kursanci przypisani do tej grupy.

Jak przypisać do firmy już istniejącą grupę?

Przejdź do zakładki Firmy”, dalej Grupy” i wybierz przycisk „Przypisz grupę”.

W nowym oknie wyświetli się lista grup. Wybierz odpowiednią i kliknij „Zapisz i zamknij”.

Teraz musisz tylko dodać stawkę firmową do rozliczeń. Wybierz opcję „Edytuj stawkę”, wpisz kwotę i zatwierdź.

Tak samo musisz postąpić jeśli utworzyłeś grupę indywidualną dla danego kursanta, a teraz chcesz przypisać ją do firmy.