Zdarza się, że lektor zachoruje lub pojawi się sytuacja, która uniemożliwi mu prowadzenie zajęć z grupą. W takim przypadku trzeba zorganizować zastępstwo, które także możesz wprowadzić do Platformy LangLion. Prawidłowe ustawienia sprawią, że system w prosty sposób wprowadzi zastępstwo w grupie. W pierwszej kolejności dodaj nowy status zajęć – zastępstwo.

Jak dodać status zajęć – zastępstwo?

To proste!

  1. Wejdź w zakładkę „Ustawienia” w module „Sekretariat”.
  2. Kliknij w zakładkę „Statusy zajęć” i wybierz opcję „Dodaj”. 
  3. Wprowadź nazwę statusu, wybierz funkcję „Zastępstwo” i wpisz „% opłaty kursanta” i „% stawki lektora”.
Nadanie funkcji zastępstwo spowoduje, że przy każdorazowym nadaniu statusu, system wyświetli okno, które umożliwi edycję zastępstwa.
% opłaty kursanta - wartość przez jaką będzie przeliczona stawka kursanta za lekcję, na której będzie zastępstwo,
% stawki lektora - w przypadku zastępstwa, stawka definiowana jest indywidualnie w oknie edycji zastępstwa, a wprowadzona wartość procentowa, odpowiednio przeliczy stawkę lektora za zastępstwo

4. Zapamiętaj zmiany przyciskiem „Zapisz i zamknij”.

Jak nadać zastępstwo w grupie?

Nic trudnego.

  1. Kliknij w zakładkę „Grupy” i wybierz właściwą grupę,
  2. Przejdź do zakładki „Lista zajęć”,

3.Wybierz właściwą lekcję i kliknij w opcję „Ustaw status zajęć”,

4. Z wyświetlonej listy statusów, wybierz „Zastępstwo”.

5. W oknie edycji zastępstwa wybierz lektora zastępującego. Możesz także sprawdzić, czy w tym czasie są dostępni lektorzy – kliknij w przycisk „Sprawdź dostępność” i automatycznie zostanie przypisany lektor, który nie prowadzi w tym czasie zajęć. Przypisz stawkę lektorowi i zapisz zmiany przyciskiem „Zapisz i zamknij”.

Gotowe! Zastępstwo zostało dodane do zajęć.