W zakładce „Kalendarz – Grupy” możesz w prosty sposób, podejrzeć tygodniowy plan wybranej grupy a także wydrukować go. Widok kalendarza grup zawiera informacje o zajęciach w danych dniach, ich statusach i szczegółach, a także informacje o dostępności lektorów i sal.

Aby wyświetlić tygodniowy kalendarz grup:

1. W module „Sekretariat” kliknij w zakładkę „Kalendarz”.

2. Wybierz grupę.

Gotowe, kalendarz został wyświetlony. Możesz dodatkowo zarządzać wyświetlonym kalendarzem. Umożliwią Ci tą czynność następujące funkcje:

  • „<„„>” przestawianie daty  w kalendarzu o jeden dzień w tył i o jeden dzień w przód.
  • „Dzisiaj” – kliknij w opcję, jeżeli chcesz szybko wrócić do planu w aktualnym tygodniu.
  • ikona kalendarza umożliwia Ci wybór konkretnego tygodnia w przód lub wstecz.
  • skorzystaj z opcji „Drukuj” , jeżeli chcesz wydrukować plan wybranej grupy.
  • powiększ widok kalendarza nawet trzykrotnie, w tym celu skorzystaj z przycisku  „1x”, „2x”, „3x” .

W widoku kalendarza zawarte są zajęcia i każde z nich ma wbudowane menu, w którym dostępne są opcje, umożliwiające podgląd szczegółów zajęć lub podgląd obecności kursantów.

Kliknij w menu lekcji i wybierz „Wyświetl szczegóły”. Wyświetlone zostanie okno szczegółów zajęć. Okno zawiera trzy zakładki, które umożliwiają Ci wgląd w tematy, prace domowe itp., pliki dodane przez lektora oraz testy, udostępnione do zajęć.

Gdy klikniesz w opcję  „Wyświetl obecności”, masz możliwość sprawdzenia frekwencji kursantów na wybranych zajęciach oraz czy kursanci odrobili pracę domową.