Chcesz wyświetlić grafik całej szkoły, wydrukować go i powiesić w sekretariacie? Możesz tego dokonać w prosty sposób. Wystarczy, że skorzystasz z zakładki „Kalendarz” . Zawiera ona informacje o planach zajęć w salach, lektorów oraz grup. Przedstawimy poszczególne zakładki kalendarza.

Jak wyświetlić plan zajęć w szkole?

1. Kliknij w „Kalendarz” ->  „Sale/ Lektorzy/ Grupy”.

2. Wybierz zakładkę „Sale”.

Widok zakładki kalendarza sal wyświetla plan aktualnego dnia, jednak możesz wyświetlić plan w dowolnym zakresie czasu. Skorzystaj w tym celu z dat „od”, „do”. Przyciski „Poprzednia” i „Następna” umożliwiają wyświetlanie kolejnych dni kalendarza w przód i wstecz. W widoku kalendarza możesz także zamieścić dowolną ilość sal i aby to uczynić kliknij w przycisk „Wybierz sale”. Wydrukuj plan zajęć używając przycisku „Drukuj” lub przenieś plan do arkusza kalkulacyjnego i w tym celu wybierz opcję „Zapisz jako XLS”.

Widok kalendarza  przedstawia informacje dotyczące wybranych sal, zajęć w nich prowadzonych oraz lektora prowadzącego zajęcia i czasu trwania lekcji. Lekcje na kalendarzu także zawierają nadane in statusy zajęć.

4. Przejdź do zakładki „Lektorzy”.

Widok kalendarza, zawierającego plan lektorów jest identyczny jak kalendarza sal i posiada te same funkcje. W kalendarzu tym wybierz lektorów, których chcesz wyświetlić i w tym celu skorzystaj z opcji „Wybierz lektorów”.

W kalendarzu lektorów przedstawione są informacje na temat wybranych lektorów, sal, w których są prowadzone zajęcia przez lektorów, statusu zajęć – informacja czy lektor np. odwołał zajęcia, czasu trwania zajęć.

5. Wybierz zakładkę „Grupy”.

Kalendarz ten umożliwia wyświetlenie rozkładu zajęć wybranych grup. Funkcje zawarte w tej zakładce są identyczne jak w przypadku sal i lektorów. Wyświetlony widok zawiera informację dotyczącą sal, czasu trwania zajęć, lektora prowadzącego oraz nazwy grupy.

W każdej z zakładek znajduje się przycisk „Sprawdź dostępność”. Służy on wyszukaniu dostępnych lektorów i sal.

Dzięki tej opcji możesz szybko wyszukać dostępnych lektorów i sale według następujących kryteriów:

  • dnia, w którym odbywają się zajęcia,
  • godziny,
  • długości zajęć,
  • przerwy,
  • języka,
  • kwalifikacji,
  • specjalizacji lektora.