Chcesz komunikować się z użytkownikami Platformy LangLion? Wysyłaj do nich wiadomości lub mailing, zarządzaj powiadomieniami. Czynności te umożliwiają opcje, które są dostępne w zakładce „Komunikacja” .

Zakładka „Komunikacja” zawiera dodatkowe zakładki:

  • Wiadomości systemowe – pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości na platformie LangLion
  • Wiadomości email – umożliwia tworzenie mailingu
  • Historia powiadomień – pozwala na zarządzanie powiadomieniami systemowymi

 

W jaki sposób wysłać wiadomość systemową?

Możesz tego dokonać w łatwy sposób i w tym celu kliknij w przycisk „Utwórz wiadomość”. W oknie edycji wiadomości, z „Książki adresowej” wybierz odbiorców, do których chcesz wysłać wiadomość.

Pisząc wiadomość możesz skorzystać z edytora tekstu, który umożliwia Ci zastosowanie pogrubienia, kursywy czy podkreślenia czcionki.

Jeżeli chcesz dołączyć plik do wiadomości, kliknij w opcję „Dodaj załącznik”. Po kliknięciu pojawi się okno eksploracji systemu operacyjnego. Dzięki niemu możesz w szybki sposób odszukać plik na dysku lokalnym i załączyć go do wiadomości.

Aby skierować wiadomość do wysyłki, kliknij w przycisk „Wyślij”.

Poza wysyłaniem i odbieraniem wiadomości, możesz przesyłać je dalej i usuwać. Jeżeli kosz będzie przepełniony, możesz go opróżnić.

Tworzenie mailingu opisaliśmy w oddzielnym artykule – aby do niego przejść, kliknij TUTAJ

 

Ze względu na brak ograniczeń dotyczących wielkości załączników, opcja ich dodawania funkcjonuje z aktywnym modułem "E-learning". Jeżeli nie masz jeszcze aktywnego modułu, możesz przetestować go bez żadnych opłat przez 14 dni.

Historia powiadomień

Jedną z funkcjonalności Platformy LangLion jest wysyłka powiadomień, informujących użytkowników o zajściu konkretnego zdarzenia w systemie.

Masz możliwość skonfigurowania ustawień tak, aby były one wysyłane automatycznie, bez żadnego komunikatu lub możesz decydować, które powiadomienie powinno być wysłane.

W tej zakładce sprawdzisz listę powiadomień przekazanych do wysyłki i wysłanych. Licznik nowych powiadomień aktualizuje się na bieżąco. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o tym jak ustawić powiadomienia oraz jak nimi zarządzać