Dodanie do zajęć lekcji online stwarza kursantom możliwość nauki poza szkołą.

Zajęcia online mają wiele funkcji, dzięki którym masz możliwość:

  • udostępnienia kamery,
  • skorzystania z czatu,
  • wyświetlenia prezentacji, załączania plików tekstowych oraz graficznych,
  • wprowadzania tekstu, figur geometrycznych, rysowania po wirtualnej kartce,
  • udostępniania filmów ze źródeł typu YouTube, Vimeo, itp.
  • udostępniania ekranu z wybraną aplikacją, kartą przeglądarki.

Wymaganie sprzętowe

Jeśli chodzi o jakość dźwięku czy obrazu, wpływ na to ma przede wszystkim jakość połączenia internetowego. Biorąc pod uwagę używane w module technologie, minimalne wymagania dla użytkownika to 0,5 Mb/s przesyłania i 1 Mb/s pobierania. Jeśli w sesji uczestniczy więcej osób i każdy używa kamery i mikrofonu, wartości te powinny być odpowiednio większe. Dla prezentera (lektor) zalecana jest możliwie jak najwyższa wartość przesyłania, szczególnie gdy korzysta z opcji udostępniania ekranu (minimum 1 Mb/s przesyłania). Zalecamy też korzystanie z przeglądarek Firefox i Chrome, ponieważ w przypadku wolniejszych połączeń zachowują lepszą jakość dźwięku. Na czas lekcji, użytkownicy powinni wyłączyć dodatkowo uruchomione, nieużywane karty przeglądarki lub programy/aplikacje, których praca w tle może wpływać na jakość połączenia.
Użytkownik może mieć bardzo dobre doświadczenia z internetem bezprzewodowym, ale jeśli inni usłyszą, że jego dźwięk jest zakłócony lub zmieniony, użytkownik może albo zbliżyć się do routera, wypróbować inną sieć bezprzewodową, albo (najlepiej) podłączyć się kablem bezpośrednio do routera. Korzystanie z publicznego WiFi nie zawsze jest najlepsze ponieważ może być niewystarczające do transmisji audio lub wideo w czasie rzeczywistym.

Zalecane jest korzystanie z urządzeń o co najmniej dwurdzeniowym procesorze i pamięci 2 GB RAM. Zalecamy dowolny system operacyjny zdolny do uruchamiania najnowszych wersji przeglądarek.

W przypadku urządzeń mobilnych, lekcje online dostępne są dla wersji iOS 12.2 i nowszej (Safari mobile) oraz Android 6.0 i nowszej (Chrome mobile). Rekomendowane mobilne połączenie internetowe to 4G LTE (minimum 3G). Przy korzystaniu z urządzenia mobilnego także zalecane jest zamknięcie aplikacji, które działają w tle).

Żeby dowiedzieć się więcej na temat ogólnych ustawień lekcji online i typów dostępnych dostawców lekcji online kliknij ⇒ TUTAJ

W jaki sposób założyć lekcje online?

Jako administrator, możesz założyć lekcję online z poziomu widoku modułu „Sekretariat”.

Jak tego dokonać?

To proste i wystarczy, że wybierzesz właściwą grupę a następnie przejdziesz do zakładki „Lista zajęć” i wybierzesz właściwą lekcję do edycji.

 

Następnie, w formularzu edycji lekcji, zaznacz atrybut „Lekcja dostępna online” i zapisz zmiany.  Dostawcą automatycznie będzie ten wybrany w ustawieniach ogólnych lekcji online, ale można to zmienić dla konkretnej lekcji.

Gotowe, lekcja jest już dostępna online.

Chcesz, aby w grupie odbywały się zajęcia wyłącznie przez internet, przez na każdym spotkaniu, podczas trwania kursu?

Nic trudnego, wygeneruj zajęcia online w grupie.

W jaki sposób wygenerować lekcje online dla całego kursu?

Wybierz właściwą grupę, przejdź do zakładki „Generator zajęć”Następnie, edytuj zdefiniowane zajęcia lub wprowadź nowe.

Następnie, w formularzu edycji zajęć, przejdź do zakładki „Ustawienia niestandardowe”, zaznacz atrybut „Lekcja dostępna online” i zapisz zmiany. Dostawcą automatycznie będzie ten wybrany w ustawieniach ogólnych lekcji online, ale można to zmienić dla konkretnej grupy.

Kliknij w przycisk „Generuj zajęcia” i gotowe, lekcje online zostały wygenerowane dla całego kursu w grupie.

W jaki sposób dołączyć do zajęć online?

W pierwszej kolejności dołącza do zajęć lektor. W przeciwnym razie lekcja nie zostanie jeszcze uruchomiona.

Zajęcia online wyświetlane są w panelu lektora na stronie głównej.

W pierwszym przypadku mamy szybki dostęp ze „Strony głównej” w polu „Najbliższe zajęcia online”. Aby uruchomić lekcję online wystarczy kliknąć w przycisk „Rozpocznij”.