Domyślnie ustawiony jest procentowy sposób oceniania jednak możesz zmienić sposób oceniania dla każdej grupy. Każda więc może mieć ustawione ocenianie procentowe lub tradycyjne – od 1 do 6.

Jak zmienić domyślny sposób oceniania w grupie na tradycyjny?

Przejdź do modułu Sekretariat” i zakładki Ustawienia”, a następnie wybierz Ocenianie”.

W opcji Typ oceniania w grupie” wybierz z listy rozwijanej Standardowy”.

Określ czy chcesz używać tylko ocen 1-6 czy także 1-6 z plusem lub minusem. Możesz ustalić jaką wartość będzie mieć + a jaką -.

Możesz także wybrać opcję ocen łamanych.

Istnieje też możliwość wprowadzenia dodatkowych oznaczeń w ocenianiu. Wystarczy, że w pierwszym polu dodasz oznaczenie, a w drugim przypiszesz mu wartość, np. 7 = 7 lub A = 6. Jeśli dodatkowa ocena ma nie wliczać się do średniej, pozostaw pole z wartością puste.

Gotowe, od teraz każda nowo dodana grupa będzie mieć domyślnie ustawione ocenianie standardowe.

Ustawienia grup już wprowadzonych do systemu, które miały wybrany inny sposób oceniania, nie ulegną zmianie automatycznie. Nie ma więc obawy, że jakiekolwiek wprowadzone dane zostaną usunięte.

 

Czy mogę zmienić typ oceniania tylko w wybranych grupach?

Tak, możesz edytować formularz grupy i ustawić wybrany przez siebie typ oceniania, niezależnie od tego, który wybrany jest jako domyślny w ustawieniach systemu. Przejdź do zakładki Grupy”, wybierz tą którą chcesz edytować i kliknij ikonę ołówka. W polu Typ oceniania” wybierz odpowiedni typ i zapisz zmiany.

Pamiętaj, że najlepiej robić to na początku kursu, kiedy oceny nie są jeszcze wystawiane.