Wydruk opinii opisowej dostępny jest zarówno z poziomu E-dziennika jak i Sekretariatu. Pokażemy ci jak w prosty sposób przygotować podsumowanie historii kursanta w grupie.

Jak wydrukować opinię z poziomu E-dziennika?

1. W celu wydrukowania historii kursanta kliknij w zakładkę „Grupy”. Następnie po wyborze grupy, przy danym kursancie, kliknij w opcję „Historia kursanta”.

2. W kolejnym kroku, w widoku historii kursanta wybierz przycisk „Drukuj opinię opisową”.

3. Następnie, w oknie edycji wydruku historii kursanta, wybierz informacje, które mają być zamieszczone na wydruku i kliknij „Generuj”.

Jak wydrukować opinię opisową z poziomu Administratora?

Jeśli jesteś Administratorem, przejdź do modułu Sekretariat, wybierz właściwego kursanta z zakładki Kursanci i kliknij w zakładkę Historia kursanta. Następnie wybierz przycisk „Drukuj opinię opisową”.

Zaznacz odpowiednie pola i kliknij „Generuj”.

Jeśli chcesz wydrukować opinie dla większej liczby kursantów jednocześnie, skorzystaj z opcji masowego wydruku.

W module Sekretariat przejdź do zakładki Kursanci i wyfiltruj uczniów, dla których drukujesz zestawienie. Kliknij przycisk „Drukuj” a następnie z menu wybierz „Opinia opisowa”. Zaznacz które informacje mają być uwzględnione na opinii i kliknij „Generuj”.