Chcesz, aby Twoi kursanci i lektorzy byli na bieżąco informowani o tym co się wydarzyło w systemie? Skorzystaj z opcji powiadomień.

Czym są powiadomienia?

To informacje, które wysyłane są do użytkowników po wystąpieniu określonego zdarzenia w Platformie LangLion. Mogą mieć postać wiadomości systemowej, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS.

Jak skonfigurować ustawienia powiadomień?

1. Z modułu „Sekretariat” wybierz zakładkę „Ustawienia”.

2. Przejdź do zakładki „Komunikacja” a następnie „Powiadomienia” i kliknij w opcje „Pokaż szczegóły”.

3. Wybierz rodzaj wysyłki wiadomości z powiadomieniem, która będzie wysłana po zajściu określonego zdarzenia. Aktywny rodzaj wysyłki, będzie podświetlony kolorem.

Jeżeli chcesz, aby po nastąpieniu któregoś zdarzenia, system nie informował użytkowników, odznacz wszystkie rodzaje wiadomości.

Pamiętaj, że w przypadku gdy są włączone konta rodziców i mają oni uzupełnione dane kontaktowe, powiadomienie wysłane zostanie także do nich.

Teraz możesz jeszcze zdecydować czy powiadomienia będą wymagać potwierdzenia wysyłki, czy mają wysyłać się automatycznie.

Domyślnie system będzie oczekiwać potwierdzenia, jeśli chcesz to zmienić, przejdź do zakładki E-mail i zaznacz opcję „Wyłącz potwierdzanie wysyłki powiadomień e-mail”, zapisz zmiany. Jeśli używasz też powiadomień SMS w celu aktywowania automatycznej wysyłki, przejdź do zakładki SMS i zaznacz opcję „Wyłącz potwierdzanie wysyłki powiadomień SMS”, zapisz zmiany.

W przypadku powiadomień dotyczących nowej wiadomości systemowej, wysyłany jest do lektora, kursanta i rodzica także link, dzięki któremu może on bezpiecznie odczytać wiadomość na swoim koncie bez konieczności wpisywania loginu i hasła.

Link przekierowuje od razu do skrzynki odbiorczej na koncie danego użytkownika, ale będzie on mógł także przejść do pozostałych zakładek swojego E-dziennika.

Ważne! Link jest aktywny przez 7 dni od momentu wysłania powiadomienia. Po tym czasie nie można będzie z niego skorzystać.

Skrzynki e-mail odbiorców wyposażone są w filtry antyspamowe, których działanie może blokować dostarczanie wiadomości z powiadomieniami. Aby uniknąć takich sytuacji, poinformuj użytkowników (lektorów i kursantów) aby dodali adres mailing@langlion.com do białej listy adresów, w ustawieniach skrzynki odbiorczej. W ten sposób zostanie utworzony wyjątek i wiadomości będą doręczane prawidłowo.
Warunkiem prawidłowej wysyłki powiadomień jest:
- wprowadzenie poprawnego adresu i numeru telefonu w edycji kursanta, rodzica i lektora,
- zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umowy. System wysyła powiadomienia tylko użytkownikom, którzy taką zgodę wyrazili i zostało to odznaczone na Platformie.