Przypisanie kursanta do grupy to jedna z podstawowych czynności, która umożliwi Ci dalsze zarządzanie nim w Platformie LangLion – m.in.: sprawdzanie obecności, wystawianie ocen a także rozliczanie go za zajęcia.

Przewodnik dostępny również w formie wideo.

 

Jak przypisać kursanta do grupy?

Możesz tego dokonać na dwa proste sposoby.

1. Przejdź do zakładki „Kursanci” i wybierz kursanta z listy. Teraz przejdź do zakładki Grupy” po prawej stronie ekranu.

2. Kliknij w przycisk „Przypisz do grupy”.

3. Z wyświetlonej listy grup wybierz właściwą i kliknij w przycisk „Zapisz i zamknij”. Możesz przypisać kursanta do kilku grup jednocześnie.

System domyślnie traktuje kursanta jakby uczęszczał na zajęcia od początku trwania grupy. Z tego powodu, jeżeli kursant uczęszcza na zajęcia od początku kursu, nie musisz wprowadzać daty zapisania. Jeżeli dołącza do grupy podczas trwania kursu, koniczne jest wprowadzenie daty zapisania.

Jak wprowadzić datę zapisania do grupy?

Wystarczy kliknąć w pole „Data zapisania” i wybrać z kalendarza odpowiednią datę.

Gotowe, data zapisania została uzupełniona.

Z tego miejsca możesz również wypisać lub usunąć kursanta z grupy, dodać umowę czy zmienić datę jej podpisania, edytować dane kursanta w grupie, zmieniając np. typ rozliczania, wydrukować szczegóły grupy, czy przenieść kursanta do innej grupy.

Drugi sposób zapisania kursanta do grupy wygląda następująco.

Wybierz odpowiednią pozycję z zakładki „Grupy” i kliknij w przycisk „Przypisz kursantów”, w zakładce „Ogólne” .

Opcja przypisania kursanta do grupy dostępna jest również w zakładce „Kursanci”. Z poziomu tej zakładki, możesz także przypisać kursanta do grupy.

Z wyświetlonej listy, wybierz osoby, które będą uczęszczały na zajęcia w danej grupie i zapisz zmiany.

Podobnie jak w pierwszym sposobie, konieczne jest wprowadzenie daty zapisania kursanta do grupy, poprzez edycję jego danych w grupie.