Czym jest kurs?

Kurs to cykl zajęć edukacyjnych, z reguły to podstawowa oferta szkół językowych. W systemie mogą Państwo definiować różnego typu kursy, np. kurs języka obcego, kurs intensywny, kurs wakacyjny, kurs biznesowy, kurs języka francuskiego medycznego, itp.  Szczegóły kursu (język, poziom, grupa wiekowa, podręcznik) są następnie zaciągane do ustawień grupy przy jej tworzeniu.
Można też pozostać przy ogólnym stwierdzeniu „kurs” lub „kurs językowy” i nie tworzyć różnych jego typów.
Dane kursów są zaciągane do raportów co pozwala na użycie ich w statystykach. Dzięki temu można wskazywać, które kursy cieszą się jakim zainteresowaniem.
Aby dowiedzieć się jak definiować kursy w systemie skorzystaj z naszej instrukcji o dodawaniu kursów.

Czym jest grupa?

Grupa obejmuje jednego lub kilku, kilkunastu kursantów realizujących kurs w ramach zaplanowanych spotkań. Dla grupy układany jest plan, dla grupy generowane są lekcje.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak dodawać grupy do Platformy LangLion skorzystaj z naszych instrukcji – dla grup zwykłych lub indywidualnych.

Czym są zajęcia?

Zajęcia są wykorzystane w systemie w kilku miejscach. Wymagane jest ustawienie typów zajęć (co najmniej jeden) aby móc generować plan spotkań w grupach. W tym znaczeniu mówimy o lekcjach, wykładach organizowanych przez szkołę. Mogą Państwo wskazać, podobnie jak w przypadku kursu, kilka różnych typów zajęć, np. konwersacje, ćwiczenia, zajęcia online, zajęcia z native speakerem, itp. lub pozostać przy ogólnej nazwie „zajęcia” i wykorzystywać w takiej formie.

Szczegółowe informacje o tym jak skonfigurować typy zajęć znajdziesz w naszej instrukcji.

Wykorzystaj je potem podczas generowania zajęć w grupach.

Dodatkowo w systemie jest jeszcze jedna zakładka „Zajęcia”, gdzie definiują Państwo bardziej ogólne informacje o trybie nauki (dni otwarcia szkoły, godziny zajęć, domyślna długość lekcji). Opisaliśmy tę cześć systemu w instrukcji dotyczącej ustawień podstawowych.