Jedną z dostępnych funkcji Platformy LangLion jest zarządzanie semestrami. Semestry są filtrami, które powodują ukrycie danych np. zajęć,  nie wchodzących w ramy czasowe aktualnego semestru.

Jak wprowadzić semestry?

Nic trudnego, wystarczy, że:

  1. Wejdziesz  w zakładkę „Ustawienia” modułu „Sekretariat”.
  2. Klikniesz w zakładkę „Semestry”. 
  3. Klikniesz w przycisk „Dodaj” w celu wprowadzenia semestru.

4. Wprowadź nazwę semestru, jego daty obowiązywania  i zaznacz , jako aktualny. W razie pomyłki, możesz usunąć błędnie wprowadzony semestr.

5. Zapisz zmiany.

Możesz wprowadzić kilka semestrów.

Po wprowadzeniu semestrów lektorzy będą mogli przełączać widok między semestrami w swoim panelu, natomiast kursant będzie widział jedynie semestr oznaczony jako aktualny.

Z poziomu konta administratora semestry nie mają zastosowania i dane są widoczne, niezależnie od aktualnego semestru.
Jeśli nie chcesz aby semestry ograniczały widok listy zajęć dla kursanta i lektora, usuń oznaczenie aktualnego semestru i zapisz zmiany. Możesz też po prostu usunąć semestry.