Czym są szczegóły zajęć?

Szczegóły zajęć to pola, które wykorzystywane są do uzupełniania informacji do każdej lekcji. Szczegóły zajęć możesz przeznaczyć na np. temat lekcji, pracę domową, dodatkowe informacje itp.  Aby stworzyć możliwość uzupełniania szczegółów zajęć, dodaj poszczególne pola.

Jak dodać szczegóły zajęć?

1. Z menu „Sekretariat” wybierz „Ustawienia” i przejdź do zakładki „Szczegóły zajęć”.

2. Kliknij w „Dodaj”.

3. Wprowadź nazwę pola, w które wpisywane będą szczegóły zajęć. Możesz przypisać mu kolor a także wybrać czy ma być ono ukryte dla kursantów. Pole możesz zawsze usunąć, ale pamiętaj, że jeśli lektorzy wypełniali już je w dzienniku to te dane też zostaną usunięte.

4. Zapisz zmiany.

Pola te będą wyświetlać się w E-dzienniku w takiej kolejności jak na liście w ustawieniach. Możesz oczywiście zmieniać ich kolejność wyświetlania, korzystając z metody „złap i upuść” klikając na strzałki po lewej stronie.

 

Jak uzupełnić pola szczegółów zajęć?

1. Kliknij w „E-dziennik” 

2. Wybierz zakładkę „Zajęcia/ szczegóły zajęć”.

3. Kliknij w odpowiednie zajęcia na liście i w polach, które zostały już utworzone, wprowadź informacje i zapisz zmiany.

 

Gotowe, szczegóły zajęć zostały uzupełnione.