W szkołach odbywają się zajęcia w grupach regularnych i grupach z indywidualnym tokiem nauczania. W przypadku indywidualnego toku nauczania możesz tworzyć grupy indywidualne w Platformie LangLion.

Jak utworzyć grupę indywidualną?

Możesz tego dokonać w łatwy sposób i wystarczy, że:

1. Z modułu „Sekretariat” wybierzesz zakładkę „Kursanci”.

2. Kliknij w kursanta, który będzie uczęszczał do grupy indywidualnej.

3. W zakładce „Ogólne” wybierz menu „Więcej”.

4. Kliknij w opcję  „Utwórz grupę indywidualną”.

5. System wyświetli okno edycji grupy.

6. Wypełnij pola formularza edycji grupy i kliknij w  „Zapisz i zamknij”.

Gotowe, grupa indywidualna została utworzona z wybranego kursanta. Teraz możesz dodać zajęcia do grupy indywidualnej. Zajęcia generowane są identycznie jak w przypadku grupy regularnej.