Raport godzin lektora umożliwia Ci kontrolę nad liczbą zajęć lektora w danym okresie czasu. To zestawienie wszystkich lektorów wraz z ilością zajęć w ich grupach w odpowiednim czasie, np. miesiącu.

Jak sporządzić raport godzin lektora?

To proste, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę „Lektorzy” i klikniesz w menu „Raporty lektorów”. W zależności od potrzeb wybierzesz odpowiednią opcję: „Raport godzinowy”, zawierający zestawienie godzin lektora, „Raport dzienny godzin”, zawierający dzienne zestawienie godzin lektora lub „Raport Jednostkowy”, który zawiera zestawienie godzin lektora w rozbiciu na jednostki zajęciowe.

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju raportu, ustaw ramy czasowe, za które będą obowiązywały wyniki oraz wybierz typ grupy, jaki został przypisany w formularzu jej edycji. Następnie kliknij „Drukuj”.

Gotowe, raport został sporządzony i jego wyniki będą przeniesione do arkusza kalkulacyjnego.