Podczas trwania roku szkolnego, lektorzy wystawiają dużą ilość ocen, które wpisują w kolumny, dodane na swoich kontach. Niekiedy konieczne jest tworzenie dużej ilości kolumn ocen w każdej grupie. Dzięki opcji tworzenia zestawów kolumn ocen, możesz usprawnić pracę lektorom, oszczędzając ich czas.

Jak dodać zestawy kolumn ocen?

Możesz tego dokonać w prosty sposób.

1. Wybierz zakładkę „Ustawienia” w module „Sekretariat”,

2. Kliknij w zakładkę „Ustawienia grup” i wybierz zakładkę „Schematy kolumn ocen”,

3. Wybierz przycisk „Dodaj schemat”.

4. Klikając w przycisk „Dodaj kolumnę ocen” wprowadź oczekiwaną ilość kolumn.

Dodając schemat kolumn ocen wprowadź takie informacje, jak:

  • nazwa schematu ocen,
  • nazwy poszczególnych kolumn,
  • najwyższa wartość kolumny – Max,
  • waga, przypisywana ocenom, wprowadzonym do kolumny. Jeżeli wagi w kolumnach zdefiniowane zostaną jako 1, wówczas system będzie liczył średnią arytmetyczną,
  • w celu graficznego wyodrębnienia, możliwe jest zdefiniowanie koloru każdej kolumny,
  • poprzez oznaczenie schematu atrybutem stały, uniemożliwiona zostanie lektorom edycja zdefiniowanego schematu.

W przypadku błędnego wprowadzenia kolumny, przy pomocy ikony kosza, możesz ją usunąć.

5. Zapisz zmiany.

Gotowe, schemat kolumn ocen został wprowadzony do systemu. Teraz lektorzy mogą przypisać go do grupy.

W sytuacji nieprzypisania atrybutu "Stały" do schematu kolumn ocen, lektor będzie miał możliwość edycji udostępnionego schematu.

Jako administrator także masz możliwość dodawania schematów kolumn ocen do grup.

W tym celu kliknij w zakładkę „Grupy”, wybierz grupę i przejdź do zakładki „Schematy kolumn ocen”

Kliknij w przycisk „Dodaj”wybierz właściwą pozycję w oknie wyboru schematu kolumn ocen i zapisz zmiany.

Gotowe, schemat będzie wyświetlony na koncie lektora w zakładce „Oceny”.

Możesz usuwać dodane do grupy schematy klikając na ikonkę kosza.

Wraz z usunięciem schematu kolumn ocen, usuwane są także wpisane w kolumny oceny, które po usunięciu nie będą widoczne dla kursanta i lektora.