Główny administrator ma możliwość dodawania użytkowników, którzy będą zarządzali systemem. Jeżeli posiadasz uprawnienia do zarządzania użytkownikami, możesz także nadawać i edytować ich uprawnienia. Uprawnienia są nadawanie w zależności od obowiązków, jakie będzie wykonywał użytkownik.

Poniżej przedstawiliśmy poszczególne uprawnienia i działające w ich obrębie funkcje.

Zarządzanie grupami

Zarządzanie kursantami

 • dodawanie, edycja kursanta,
 • edycja danych dostępowych i bilingowych,
 • możliwość zalogowania się do konta kursanta,
 • możliwość zalogowania się do konta rodzica kursanta,
 • drukowanie danych dostępowych,
 • wysyłanie danych dostępowych na adres email kursanta,
 • możliwość wyświetlenia hasła i loginu kursanta oraz jego rodzica,
 • wgląd w historię kursanta,
 • usuwanie kursanta.

Zarządzanie lektorami

 • dodawanie lektora,
 • edycja lektora,
 • archiwizowanie,
 • dodawanie lektora do zajęć,
 • przypisywanie stawek lektora do zajęć wg nazw stawek (bez wglądu do ich wartości jeśli uprawnienia „Stawki lektorów” nie są nadane),
 • sporządzanie raportu godzin lektorów,
 • wysyłanie wiadomości do lektorów.

Zarządzanie użytkownikami

 • dodawanie użytkowników,
 • usuwanie użytkowników,
 • możliwość wglądu w login i hasło użytkownika,
 • przydzielanie uprawnień użytkownikom,
 • edycja i drukowanie danych dostępowych.

Zarządzanie salami

Kalendarz

Testy

Płatności

Wiadomości

Możliwość tworzenia i wysyłania:

Dokumenty

 • tworzenie szablonów umów kursantów, certyfikatów kursantów,innych dokumentów, umów o dzieło, umów zlecenie, rachunków do umów, umów firmowych,
 • generowanie dokumentów.

Ustawienia

 • zarządzanie ustawieniami modułu „Sekretariat”,
 • ustawienia podstawowe,
 • ustawienia grup,
 • formularze,
 • statusy zajęć,
 • statusy obecności,
 • notatki,
 • szczegóły zajęć,
 • semestry,
 • ocenianie,
 • komunikacja.

Rejestracja

 • zarządzanie formularzami rejestracji,
 • budowanie formularzy rejestracji,
 • dostęp do ustawień rejestracji.

Harmonogram

 • możliwość wprowadzania świąt i dni ustawowo wolnych,
 • wprowadzanie wydarzeń,
 • definiowanie grup, dla których ma obowiązywać wolny dzień,
 • drukowanie listy świąt i dni wolnych.

Aktualności

 • dostęp do pola z aktualnościami na stronie głównej,
 • tworzenie aktualności.

E-dziennik

 • zarządzanie zajęciami, tematami lekcji,
 • wgląd obecności kursantów,
 • sprawdzanie obecności,
 • wgląd w oceny kursantów,
 • wgląd w grupy i informacje dotyczące kursantów,
 • tworzenie i wysyłanie wiadomości,
 • dodawanie lekcji online,
 • edycja zajęć w grupach,
 • historia logowań.

Zaawansowane dane pracy lektorów

Zarządzanie firmami

 • dodawanie firm do Platformy LangLion,
 • przypisywanie kursantów do firm,
 • przypisywanie grup do firm,
 • rozliczanie firm,
 • archiwizowanie firm,
 • usuwanie firm.

Medioteka

 • dodawanie pozycji do Medioteki,
 • usuwanie pozycji Medioteki,
 • tworzenie sygnatur pozycjom Medioteki,
 • wypożyczanie i zwracanie sygnatur,
 • wgląd w zarezerwowane pozycje Medioteki,
 • sporządzanie wydruku przetrzymywanych pozycji,
 • możliwość wydrukowania kart bibliotecznych,
 • archiwizowanie pozycji Medioteki,
 • możliwość konfigurowania ustawień Medioteki – dodawanie wydawców, typów pozycji, tworzenie prefiksów, ustawianie domyślnej ilości dni rezerwacji pozycji, a także ilości cyfr w prefiksie.

E-learning

 • tworzenie nowych testów,
 • edycja testów,
 • usuwanie testów,
 • przypisywanie etykiet testom,
 • udostępnianie testów lektorom,
 • wgląd w wyniki testów,
 • zarządzanie plikami, załadowanymi do Platformy (dodawanie, usuwanie, przenoszenie między folderami, udostępnianie grupom).

Raporty

 • sporządzanie różnego rodzaju raportów np. raportu faktur, dokumentów kasowych, zestawienie kursantów itp.,
 • tworzenie szablonów raportów.

Płatności online

 • konfiguracja modułu Płatności online (PayU, PayPal).

Stawki lektorów

 • tworzenie stawek lektorów,
 • usuwanie stawek,
 • dodawanie stawek lektorów do zajęć.

Dane dostępowe lektorów

 • możliwość edycji loginu i hasła lektora,
 • wysyłka danych dostępowych na adres e-mail lektora.

Ankiety

 • tworzenie ankiet,
 • udostępnianie ankiet,
 • edycja ankiet,
 • usuwanie ankiet,
 • wgląd w wyniki ankiet.

Rozliczenia

 • dostęp do rozliczeń, faktur za korzystanie z Platformy LangLion.

CRM

 • dodawanie, edycja i usuwanie osób do CRM,
 • tworzenie zadań,
 • dodawanie notatek na osi czasu kursantów, firm, osób.

E-learning i ankiety

 • obowiązuje w nowych pakietach, w których ankiety są częścią modułu E-learning (jeśli nie jesteś pewien, czy obowiązuje Cię taki pakiet, skontaktuj się z nami).