Platformie LangLion, formularze mają zdefiniowane pola, które możesz uzupełnić odpowiednimi danymi. Jeśli jednak chcesz dodać informacje, których nie uwzględniliśmy w domyślnym formularzu, skorzystaj z opcji dodania dodatkowych pól.

Możesz je dodać do formularzy kursanta, lektora, kursu, grupy, firmy i działów firmy. Do przykładu posłuży nam formularz kursanta.

Jak wprowadzić pola formularzy?

1. Wejdź zakładkę „Ustawienia” w module „Sekretariat” a następnie wybierz zakładkę „Formularze”.

2. Kliknij w zakładkę  „Formularz kursanta” i wybierz przycisk „Dodaj”.

3. Wprowadź nowe pole formularza nadając mu nazwę i wybierz odpowiedni jego typ:

  • tekst – możliwość wpisania krótkiej informacji
  • duży tekst – umożliwi Ci wprowadzenie  bardziej obszernego tekstu
  • lista – pozwala na dodanie zdefiniowanych opcji do wyboru do listy rozwijanej. Aby je wprowdzić, kliknij w „Dodaj opcję” i dodawaj odpowiednie elementy listy.
  •  pole wyboru – umożliwia dodanie suwaka, którym oznaczysz czy dany warunek jest spełniony
  • data – pozwala na wprowadzenie danych w formacie daty, po kliknięciu w pole pojawi się kalendarz

Pola formularza kursanta może także edytować lektor z poziomu swojego konta. Aby umożliwić mu taką czynność kliknij w atrybut „Udostępnij lektorowi”. Możesz też oznaczyć, które z dodatkowych pól formularza mają być aktywne. Z kolei ikoną kosza usuniesz te błędnie wprowadzone.

4. Po ukończeniu dodawania pól formularza, kliknij w  „Zapisz”.

Gotowe, pola formularza zostały dodane do systemu. Teraz możesz je wypełnić.

Jak wypełnić pola formularza?

1. Kliknij w zakładkę „Sekretariat” i wybierz zakładkę „Kursanci”.

2. Kliknij we właściwego kursanta i edytuj go.

3. W kolejnym kroku kliknij w zakładkę „Dodatkowe informacje”.

4. Wprowadź informacje w pola formularza. W polach z  możliwością wyboru odpowiedzi, wybierz właściwy jej wariant.

Informacje zamieszczone w polach formularza zakładki „Dodatkowe informacje” przenoszone są do zakładki „Ogólne” kursanta.

Możesz filtrować listę kursantów według informacji zawartych w dodatkowych polach formularzy. Możesz również zmienić ustawienia listy kolumn w tych zakładkach, tak aby informacje dodatkowe wyświetlały się na liście danych w oknie głównym.

Jeśli zdecydujesz się na edycję opcji na liście wyboru, pamiętaj, że dane te zmienią się również we wcześniej uzupełnionych polach. Dla przykładu - w pytaniu "Skąd się o nas dowiedziałeś" zamienisz "Internet" na "Reklama w internecie", wszystkie wpisy "Internet", które były dodane przed edycją, również zostaną zamienione na "Reklama w internecie".
Jeśli natomiast usuniesz opcję z listy wyboru, usuną się także wcześniejsze wpisy w formularzu.