Czym są grupy wiekowe?

Są to dodatkowe właściwości, przypisywane kursom. Dzięki temu, istnieje możliwość filtrowania kursów według kryterium grupy wiekowej.

Jak dodać grupę wiekową?

1. Wybierz zakładkę „Sekretariat” i „Ustawienia”.

2. Przejdź do zakładki „Ustawienia grup”.

3. Kliknij w przycisk „Dodaj”.

4. Wprowadź nazwę grupy wiekowej oraz wpisz przedział wiekowy.

5. Po skończeniu dodawania grup, kliknij w „Zapisz”.

Jeżeli grupa wiekowa została blednie wprowadzona, możesz ją usunąć klikając w ikonę kosza.

Gotowe, grupy wiekowe zostały dodane do systemu. Teraz możesz przypisać je w edycji kursu.

Jak przypisać grupę wiekową do kursu?

1. Z modułu „Sekretariat” wybierz zakładkę „Grupy” i następnie „Kursy”.

2. W kolejnym kroku, kliknij we właściwy kurs i edytuj go.

3. Następnie w polu „Grupa wiekowa” wybierz właściwą grupę.

4. W celu zapisania zmian, kliknij w „Zapisz i zamknij”.

Grupa wiekowa została dodana do kursu, teraz możesz filtrować listę kursów według kryterium grupy wiekowej. W tym celu, wybierz opcję „Filtruj”.

W kolejnym kroku, kliknij w kryterium „Grupy wiekowe” i wybierz odpowiednią grupę według, której chcesz filtrować listę kursów.

Nie można usunąć grupy wiekowej, dla której są już wygenerowane zajęcia.