Aby dodać języki do Platformy LangLion:

1. Wejdź w „Ustawienia” modułu „Sekretariat” i kliknij w zakładkę „Ustawienia grup”.

2. Kliknij w „Dodaj”

3. Wprowadź rodzaj języka i zapisz zmiany.

Gotowe, języki zostały dodane do systemu, teraz możesz wykorzystać je w edycji zajęć.