W Platformie LangLion możesz dodawać podręczniki, które następnie przypiszesz danej grupie. W dalszym zarządzaniu grupami, masz możliwość filtrowania grup według podręcznika, który do nich przypisano.

W jaki sposób dodać podręczniki? 

  1. Kliknij w zakładkę „Ustawienia” w module „Sekretariat”.
  2. Wybierz „Ustawienia grup”.
  3. Wejdź w  zakładkę „Podręczniki”.

4. Kliknij w przycisk „Dodaj”. Wprowadź nazwę podręcznika oraz opis, wybierz  język oraz poziom.

5. Zapisz zmiany.

Za pomocą ikonki kosza możesz usunąć błędnie wprowadzone pozycje.

Gotowe, podręczniki zostały dodane do systemu. Teraz możesz przypisać je do grup.

Jak przypisać podręcznik do grupy?

1. Kliknij w zakładkę „Grupy” w module „Sekretariat”.

2. Wybierz grupę i kliknij w ikonę „Edytuj”.

3. W polu „Podręcznik” wybierz właściwą pozycję.

4. Zapisz zmiany.

Gotowe, podręcznik został dodany do grupy. Teraz możesz  filtrować grupy według kryterium podręcznika.

W tym celu:

1. Kliknij w zakładkę „Grupy” i przejdź do ustawień listy grup.

2. W oknie ustawień listy zaznaczamy pole wyboru przy opcji „Podręcznik”  i zapisz zmiany.

3. Pozostając w zakładce „Grupy” kliknij w „Filtruj”.

4. Wejdź w kryterium „Podręcznik” i zaznacz właściwą opcję.

Aktywny filtr wyświetlił grupy, do których został dodany podręcznik.

Podręcznik dodany do grupy nie zostanie usunięty z systemu.