Informacje o zajęciach wykorzystywane są w edycji grupy. Po wybraniu określonych zajęć, formularz jej edycji wypełniony zostanie atrybutami przypisanymi w edycji zajęć.

Jak dodać zajęcia?

1. Wybierz zakładkę „Ustawienia” w module „Sekretariat”.

2. Kliknij w zakładkę „Ustawienia grup” i przejdź do zakładki „Zajęcia”

3. Wybierz przycisk „Dodaj” i wprowadź pełną oraz skróconą nazwę zajęć, opis, wybierz język i poziom.

4. Po zakończeniu dodawania zajęć, kliknij w „Zapisz”.

Gotowe zajęcia zostały dodane do systemu.

Nie można usunąć zajęć do których są przypisane lekcje.