Zakładka „Konfiguracja systemu” zawiera zestaw opcji, dzięki którym możesz zarządzać działaniem Platformy LangLion, w zależności od potrzeb administratorów i sposobu funkcjonowania szkoły.

W jaki sposób zmieniać ustawienia systemu?

1. Kliknij w moduł „Sekretariat” i wybierz zakładkę „Ustawienia”.

2. Przejdź do zakładki „Konfiguracja systemu”.

W zakładce znajdują się następujące opcje, które możesz włączać i wyłączać:

Wiadomości

 • Blokada wysyłania wiadomości między kursantami – możliwa wysyłka wiadomości tylko do lektora i sekretariatu
 • Blokada wysyłania wiadomości między lektorami – możliwa wysyłka wiadomości tylko do sekretariatu i kursantów
 • Wyświetlanie użytkownikom wszystkich odbiorców wiadomości – na liście adresatów wiadomości będą się wyświetlać wszyscy odbiorcy

Lektorzy

 • Zarządzanie planem zajęć przez lektora – umożliwia lektorom zmiany terminów zajęć i nadawanie im statusów,
 • Tworzenie i usuwanie lekcji przez lektora
 • Wyświetlanie danych kontaktowych kursantów lektorom – lektor będzie widzieć numer kontaktowy i email kursanta/rodzica
 • Sprawdzanie pracy domowej przez lektora – umożliwia oznaczanie czy praca domowa została wykonana przez ucznia
 • Kalendarz sale/lektorzy/grupy dostępny dla lektorów – opcja udostępnienia widoku kalendarza lektorowi
 • Współdzielenie ocen w grupach prowadzonych przez kilku lektorów – lektorzy mogą tworzyć kolumny ocen widoczne dla innych lektorów w danej grupie. Lektorzy mogą wpisywać w każdą taką kolumnę oceny
 • Publikowanie i ukrywanie szczegółów zajęć przez lektora – szczegóły można uzupełnić wcześniej, ale dopiero po ich opublikowaniu będą widoczne dla uczniów
 • Wyświetlanie adresu sali w widoku lektora
 • Uwzględnianie lekcji z grup zarchiwizowanych w rozliczeniu lektora – w przypadku zarchiwizowania grupy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, będzie ona i tak uwzględniona w rozliczeniu
 • Edycja swojego profilu przez lektora – lektor będzie mógł uzupełnić informacje m.in.: o swoim wykształceniu, doświadczeniu, itp.
 • Wyświetlanie zbiorczej listy kursantów na koncie lektora i firmy – wyświetlanie listy wszystkich kursantów, dopisanych do firmy oraz wszystkich kursantów, których uczy dany lektor
 • Przypisanie daty dla każdej oceny w panelu lektora – ocena zapisywana jest z dokładną datą dodania

Zarządzanie grupą

 • Definiowanie programu nauczania w grupie – umożliwienie lektorowi dodawania planu nauczania do grupy
 • Tworzenie grup kontaktów – pozwala na grupowanie kontaktów co ułatwia późniejszą komunikację z uczniami
 • Tworzenie grup planowanych – ta funkcja umożliwia ograniczenie widoczności grupy dla jej kursantów i lektora prowadzącego, przydatna w momencie wstępnego układania planu zajęć przez rozpoczęciem roku szkolnego
 • Przypisywanie schematu płatności do grupy – umożliwienie ustalenia jednolitego schematu płatności dla kursantów w grupie
 • Wyświetlanie formularza podziału kosztu grupy na raty – dzięki tej opcji istnieje możliwość włączenia narzędzia do tworzenia rat kursantowi. Funkcja ta dzieli cenę kursu na równe raty

Kursant

 • Generowanie loginu kursanta z wykorzystaniem kolejnego numeru – przy tej opcji tworzone są loginy numeryczne, a nie oparte na danych osobowych kursanta
 • Wyświetlanie modułu urodzin na stronie głównej
 • Wyświetlanie dodatkowych informacji o poziomie kursanta – uruchomienie tej opcji, umożliwi nadawanie kursantowi poziomów, jakie osiągnął: początkowego, obecnego oraz poziomu oczekiwanego. Dodatkowo, informacje te są zamieszczane na raporcie aktywności kursantów.

Inne

 • Zapamiętywanie daty do tworzenia kolejnych transakcji – w sytuacji, kiedy konieczne jest dodanie kilku wpłat z identyczną, wsteczną datą, opcja ta umożliwia zapamiętanie daty, wprowadzonej w oknie edycji pierwszej transakcji i  wyświetlanie (zapamiętanie) jej przy dodawaniu kolejnych wpłat.
 • Wyświetlanie większej ilości informacji na kalendarzu sale/lektorzy w pliku (XLS) –  opcja umożliwia zamieszczenie większej ilości informacji przy eksporcie kalendarza do pliku XLS
 • Dostosowywanie kolorów na kalendarzu
 • Potwierdzanie każdej lekcji przez administratora  – opcja wykorzystywana przez szkoły, w ktorych pracuje metodyk – osoba kontrolująca przebieg toku nauki z programem nauczania
 • Wyświetlanie sali na liście zajęć
 • Wyświetlanie grup na liście kursantów – z poziomu administratora
 • Stosuj bezpieczne hasła (min. 8 znaków, w tym 1 specjalny, małe wielkie litery, cyfry)
 • Generuj raty bez zaokrąglania
 • Wymuszaj usunięcie opłaconych lekcji przez generator –
  opcja ta powiązana jest z nanoszeniem zmian w grupach rozliczanych godzinowo z góry. Dla przykładu, kursant ma zaplanowanych 10 zajęć i zapłacił za wszystkie. Gdyby zmienili Państwo liczbę zajęć w ustawieniach ogólnych grupy na 5 i przegenerowali plan, system oznaczy część lekcji (5 ostatnich w planie) jako zmodyfikowane i nie pozwoli na ich usunięcie. Można to będzie zrobić tylko manualnie.
  Jeśli „Wymuszanie usunięcia opłaconych lekcji przez generator” jest włączone, system po prostu usunie nadprogramowe zajęcia i skróci plan do pierwszych 5 zajęć a nadpłatę przeniesie na saldo.
Po każdym zapisaniu zmian w zakładce wyloguj się i ponownie zaloguj. Wówczas włączone opcje będą działały.