Opcja statusów obecności wykorzystywania jest podczas sprawdzania frekwencji kursantów na zajęciach. Domyślnie Platforma LangLion ma wprowadzone dwa statusy obecności – nieobecność i spóźnienie.

Jako administrator, masz możliwość definiowania dodatkowych statusów obecności.

Jak dodawać statusy obecności?

1. Kliknij w zakładkę „Ustawienia” w module „Sekretariat”.

2. Następnie, wybierz zakładkę „Statusy obecności”.

3. Kliknij w „Dodaj”.

4. Definiując nowy status obecności przypisz mu:

  • kolor, w celu odróżnienia spośród innych statusów i czytelności na wydruku obecności,
  • nazwę,
  • nazwę skróconą – będzie zawarta na wydruku obecności,
  • funkcję obecny lub nieobecny,
  • %opłaty kursanta – status ma wpływ w godzinowym typie rozliczania kursanta,
  • % frekwencji kursanta – brany pod uwagę na raporcie frekwencji kursanta.

5. Po zakończeniu definiowania statusów obecności kliknij „Zapisz”.